Fylkeskommunene beholder ansvaret for vannforvaltning

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har bestemt at det ikke gjøres endringer i organisering av vannforvaltningsarbeidet etter vannforskriften nå.

Regjeringen har tidligere foreslått å overføre ansvaret for vannforvaltningsplaner fra fylkeskommunene til staten.

Nå har statsråden besluttet at de ikke skal gjøres endringer i organiseringen.

- Vi er veldig godt fornøyd med at klima- og miljøministeren har bestemt at det ikke skal gjøres endringer nå, fylkestingspolitiker fra Buskerud, Hanne Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne) og leder av vannregion Vest-Viken.

Buskerud fylkeskommune er en del av vannregion Vest-Viken. Vannregionen er inndelt i 18 vannområder, og omfatter helt eller delvis 75 kommuner i åtte fylker.

Stortinget vedtok 13. juni at vannforvaltningen og vannforskriften skal behandles som en del av regionreformen.

- Landets 11 vannregioner har sammen med KS jobbet mot endring i vannforskriften fordi vi mener bryter med regjeringens mål om å styrke det lokale selvstyret, sier Matt.

- Dette er en seier for miljøet og for demokratiet, sier hun.

Les også: Les felles pressemelding fra landets 11 vannregioner

KS skriver i en pressemelding at de forventer at regionale vannforvaltningsplaner fortsatt skal behandles som planer etter plan- og bygningsloven, med fylkeskommunene som vannregionmyndigheter.

- God og helhetlig forvaltning, som ivaretar de samlede samfunnsinteressene knyttet til vann, krever lokal og regional kunnskap og engasjement i det offentlige, næringslivet og hos de frivillige, avslutter Hanne Lisa Matt.


Publisert 14. juni 2018, oppdatert 14. juni 2018.