Fremtidens Ringerike: Åpnet regionalt plankontoret på Hønefoss

Åpningen av det regionale plankontoret markerer et tettere samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og kommunene i Ringeriksregionen.

Ringeriksregionen er i sterk vekst og omstilling.

Utbyggingsprosjektene Ringeriksbanen og E16 vil trenge stor kapasitet og samhandling for å gjennomføres på beste mulig måte.

Fredag ettermiddag markerte Buskerud fylkeskommune og kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker åpningen av et felles plankontor i Hønefoss.

- Dette samarbeidet er det første i sitt slag her i landet.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud

- Det som er viktig fra fylkeskommunens side er at vi skal være med å sørge for at man samarbeider godt mellom kommune, fylkeskommune og stat, sier Ryberg.

Staten har lagt opp til en samtidig utbygging av E16 og Ringeriksbanen, med ambisjon om anleggsstart i 2019 og ferdigstilling i 2024.

- Dette prosjektet er stort og det er politisk prioritert, understreker fylkesordføreren.

Positive ringvirkninger for regionen

De fire ordførerne sier Ringeriksregionen står foran spennende og krevende oppgaver som vil gi positive ringvirkninger for regionen.

Ordførerne mener det derfor er viktig å legge til rette for god samfunnsutvikling gjennom helhetlige og koordinerte planer.

- Det viktigste nå er å komme i gang med de store oppgavene som ligger der, og styrke samarbeidet med fellesprosjektet og samtidig begynne å kjøre fram arbeidet med byutviklingen, sier ordfører i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen.

Plankontoret vil bestå av omlag 10 årsverk og de første medarbeiderne er allerede på plass i paviljongen ved Rådhuset i Osloveien.

Søker medarbeidere: Vil du være med å planlegge fremtidens Ringerike?

- Dette er det viktigste som har skjedd i mine 17 år som ordfører.

Per Berger, ordfører i Hole kommune

Forventer vekst

- Når plankontoret er på plass så samler vi kreftene for å få tatt i mot den veksten som forventes i de tre kommunene, fortsetter Per Berger i Hole.

- Dette er svært viktig for utviklingen av Jevnaker kommune, sier ordfører i Jevnaker kommune, Lars Magnussen.

- Ringeriksbanen og ny E16 vil gjøre Jevnaker mer attraktivt som bosted og viktig for næringsetableringer, avslutter Lars Magnussen.


Publisert 9. desember 2016, oppdatert 9. desember 2016.