Får 2,3 millioner til å utvikle bærekraftige byggeløsninger for fjellområdene

Regjeringen fordeler penger til fremtidens byggeløsninger i fjellområdene - god uttelling for Buskerud.

9 millioner kroner er nå fordelt på 13 prosjekter som skal utvikle bærekraftige byggeløsninger for fjellområdene.

- Dette skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling og arbeidsplasser i fjellområdene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Fire av prosjektene som har fått støtte hører hjemme i Buskerud:

 • Prosjektnavn: Framtidens restaureringsløsninger for fjellområdenes kulturlandskapsbebyggelse. Prosjekteier: Buskerud Næringshage (Kontor på Turistkontoret i Rødberg/Nore og Uvdal kommune, i Nore og Uvdal Næringspark og i Prestfoss sentrum i Sigdal). Tilskuddsum: 500 000 kr
 • Prosjektnavn: Arkitektkonkurranse - Framtidas hytte i norske fjellområde
  Prosjekteier: Regionrådet for Hallingdal (interkommunalt samarbeids-og interesseorgan for Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå kommune). Tilskuddsum: 410 000 kr
 • Prosjektnavn: Økt konkurransekraft i hytte- og husproduksjon i Fjell-Norge
  Prosjekteier: Buskerud Næringshage (Kontor på Turistkontoret i Rødberg/Nore og Uvdal kommune, i Nore og Uvdal Næringspark og i Prestfoss sentrum i Sigdal).
  Tilskuddsum: 700 000 kr
 • Prosjektnavn: Ny fjelldestinasjon med framtidens byggeløsninger
  Prosjekteier: Høgevarde AS (Flå kommune).
  Tilskuddsum: 700 000 kr

Fjellsatsinga er et femårig program som tar sikte på verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.

Dette er siste året av det femårige programmet som er finansiert av Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD).

Hvem kan søke?

Den overordnede målsettingen for programsatsingen er at prosjektene skal styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.

Pengene fordeles til prosjekter i alle fjellkommuner i Sør- og Midt-Norge. Det vil si kommuner som har minimum 50 prosent av arealet over 700 meter over havet (600 meter over havet i Nord-Trøndelag).

77 kommuner i Sør- og Midt-Norge ligger etter denne definisjonen i fjellområdene.

I Buskerud gjelder dette følgende kommuner:

 • Flå
 • Ål
 • Nes
 • Hol
 • Gol
 • Rollag
 • Hemsedal
 • Nore og Uvdal

Alt om Fjellsatsinga finner dere her

Hvis spørsmål ta kontakt med prosjektleder for Fjellsatsinga, Morten Aas på e-post: morte...@oppland.org eller mobil: 410 41 981.


Publisert 8. juni 2017, oppdatert 8. juni 2017.