Et nytt industrimiljø i Rollag

Hva skal Norge leve av etter oljen? - I Rollag ligger mulighetene åpne for å skape et nytt industrimiljø.

Den 16. oktober 2014 kom beskjeden om at hjørnestensbedriften i Rollag, Kongsberg Automotive (KA) avd. Rollag, skal avvikles frem mot 2018.

Bedriften har over 100 arbeidsplasser, og nedleggelsen vil få store konsekvenser, både for Rollagsamfunnet og for hele Numedal.

Rollag kommune  ønsker nå å igangsette et prosjekt for etablering av ny industri og annen næringsvirksomhet i Rollag.

Vil skape nye industriarbeidsplasser

Kommunen søker om 750 000 kroner fra omstillingsfondet i Buskerud fylkeskommune til oppstart og drift av prosjektet ut 2015.

Fylkesutvalget behandler søknaden tirsdag 14. april.

- Jeg anbefaler at vi bevilger 750 000 kroner, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Fylkeskommunens omstillingsfond

Buskerud fylkeskommune har avsatt 5 millioner kroner til i det fylkeskommunale omstillingsfondet.

Bevilgninger til omstilling er et ekstraordinært virkemiddel som fylkeskommunen kan bruke til tiltak i kommuner og regioner som har spesielt store omstillingsoppgaver som følge av nedlegging av bedrifter og sviktende næringsgrunnlag.

Støtten fra omstillingsfondet kommer i tillegg til ordinære midler som omstillingskommunen Rollag mottar.

Les også: 6 millioner til økt aktivitet og nyskaping i omstillingskommunene

Støtte etter bedriftsnedleggelser

Buskerud fylkeskommune har tidligere blant annet bevilget penger fra omstillingsfondet til Ringerike kommune (Norske Skog Follum), Modum kommune (BecoTek) og Hurum kommune (Södra Cell Tofte) i forbindelse med bedriftsnedleggelser.

- Vi synes nedleggelsen av KA Rollag er en alvorlig sak, samtidig er det grunn til å understreke at det er en god dialog mellom bedriften, kommunen og fylkeskommunen for å se på hvordan vi kan ta vare på det som det er mulig å ta vare for å videreutvikle i næringsparken, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Rollag etter oljen

- I årene framover vil det bli sterkere fokus på å skape nye industrimiljøer som kan overta når oljeaktiviteten i Norge nå drar ned, sier Eriksrød.

- Dette er midt i blinken i forhold til det statsminister Erna Solberg nylig uttalte på kommunalpolitisk toppmøte, der hun sa at omstilling i kommunesektoren ikke bare handler om å gjøre kommunene mer effektive, men at man blir flinkere til å tilrettelegge for at man kan få ny verdiskapning og ny type industri, fortsetter fylkesordføreren.

- Denne saken på Rollag er et veldig godt eksempel. Her må vi legge opp til et samarbeid og en dugnad med Rollag kommune, næringslivet, fylkeskommunen og staten, avslutter Morten Eriksrød.

Det vil det settes i gang en prosess mot sentrale myndigheter for å søke om en ekstraordinær statlig bevilgning til industriprosjektet fra 2016.

I utgangspunktet planlegges det å sende en søknad fra Buskerud fylkeskommune til Kommunal- og moderniseringsdepartementet før sommeren 2015.


Publisert 10. april 2015, oppdatert 10. april 2015.