- Google har ikke overtatt bibliotekets funksjon

Framtidens bibliotek: Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre møtte 40 bibliotekarer i Buskerud.

Nasjonalbibliotekaren deltok tirsdag formiddag på lanseringen av Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020.

Bibliotekstrategien er skrevet av Buskerud fylkesbibliotek og bygger på samarbeid og dialog med bibliotek og kommuner.

- Det er et viktig og imponerende arbeid som er lagt ned, sier Aslak Sira Myhre i Nasjonalbiblioteket om bibliotekstrategien.

Framtidens bibliotek

- De viktigste argumentene i det som er framtidens bibliotek, digital tilgang og møteplassfunksjonen, er godt dekket i strategien, fortsetter nasjonalbibliotekaren.

- Hva er framtidens bibliotek?

- Framtidens bibliotek er det biblioteket er i dag. Framtidens bibliotek er fortsatt et hus med bøker, det er et hus med kunnskap, et hus der du kan være stille og lese, høre musikk eller andre ting, sier Sira Myhre.

- Det er i tillegg en møteplass for folk der du hører foredrag, møter folk til samtale, et sted der du kanskje drikker og spiser, en plass hvor du går på samme måte som på kino og teater. En plass der du altså ikke bare går for å bli dannet og oppdratt, fortsetter han.

- Hva er den største utfordringen for folkebibliotekene for å skape disse arenaene?

- Det er tre ting. Du må bli en god arrangør, rommene må være egnet - det er ikke sikkert alle arrangementene skal være på biblioteket og det tredje er ressurser. Du må ha økonomi og arbeidskraft til å gjøre dette, sier han.

Drammensdebatten
Debatter som denne på Drammenbiblioteket vil det bli mer av i framtiden.

Sosial møteplass

Nasjonalbibliotekaren er optimistisk på vegne av bibliotekene.

- Jeg tror vi kommer inn i en tid der vi trenger mer - og ikke mindre - bibliotek. Det er et tydelig politisk signal om at man vil satse på bibliotekene, sier Aslak Sira Myhre.

- Folk har tilgang til mer kunnskap hjemme enn noensinne. Vi har tilgang til enorme mengder kunnskap. Men, det å ha tilgang betyr ikke at man bruker det, mener han.

- Vi vil treffe andre folk, vi vil ha møteplasser. I dag er allerede mange møteplasser som for eksempel postkontor borte, og jeg tror bibliotekene kan bli viktigere som møteplasser, mener nasjonalbibliotekaren.

Bibliotektjenester for alle

Buskerud fylkeskommune har som mål å bidra til gode og oppdaterte bibliotektjenester for alle som bor eller oppholder seg i fylket.

- Formålet med denne strategien er å gi retning til et tettere samarbeid med andre bibliotek, institusjoner og aktører – lokalt og regionalt, sier Trond Minken, fylkesbiblioteksjef i Buskerud.

- Strategien skal danne grunnlag for robuste bibliotek med relevante tjenester av høy kvalitet for alle i fylket, sier han.

Nye forventninger og behov

Alle bibliotekene i Buskerud må utvikle seg i tråd med nye forventninger og behov, blant publikum og i samfunnet generelt.

- Bibliotekenes styrker, fortrinn og muligheter danner utgangspunktet for fem satsingsområder som blir presentert i kapittel:

  • Aktiv formidling
  • Læring fra 0 til 100 (livslang læring)
  • Møteplass og debattarena
  • Digitale tjenester
  • Delingskultur og samarbeid

- Innenfor disse områdene må bibliotekene styrke sin kunnskap og kompetanse, etablere tettere nettverk og samarbeid, og synliggjøre sine verdifulle samfunnsbidrag, avslutter Trond Minken ved Buskerud fylkesbibliotek.


Publisert 10. februar 2015, oppdatert 10. februar 2015.