Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud

Bevaring av privatarkiver fra Buskerud er et viktig supplement til de offentlige arkivene.

Private arkivskapere er ikke pålagt ved lov å ta vare på arkivene sine eller avlevere dem til en arkivinstitusjon.

Bevaring av privatarkiver er derfor basert på frivillige avtaler mellom eierne og en arkivinstitusjon.

Bevaringsplan for privatarkiv skal sikre planmessig innsamling og bevaring av privatarkiver i Buskerud.

Her kan du lese Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud


Publisert 26. august 2019, oppdatert 21. november 2019.