Vil ha rød asfalt på sykkelveiene

- Røde sykkelfelt gjør at sykling oppleves tryggere, sier samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg.

Flere byer i Norge har lagt ut «røde løpere for syklende». I Buskerud er røde sykkelfelt blant annet tatt i bruk i Drammen og Hønefoss.

Nå ønsker samferdselsdirektøren i fylkeskommunen at flere sykkelfelt i fylket blir røde.

- Røde sykkelfelt øker følelsen av trygghet for syklister, sier samferdselsdirektør Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.

- Vi ønsker derfor at reasfaltering av røde sykkelfelt i 2020 og 2021 skal enten gjøres med rød asfalt eller rødmalt asfalt, sier hun.

Bakgrunnen er at samferdselsavdelingen i fylkeskommunen ble bedt om å utrede om sykkelfelt som bygges eller vedlikeholdes bør være røde, enten ved bruk av rød asfalt eller rødmalt asfalt.

- Røde sykkelfelt gjør at sykling oppleves tryggere og mer attraktivt, noe som er en viktig forutsetning for at flere velger å sykle.

Gro Solberg, samferdselsdirektør i fylkeskommunen

Gro Solberg

Politikerne i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen skal behandle forslaget fra direktøren i sitt møte torsdag 7. mars.

I dag utgjør sykkelfelt 15 km i Buskerud, av dette er 50 prosent merket med rød asfalt eller malt rødt.

- Røde sykkelfelt markerer sammenhengende sykkelruter og viser at syklister blir prioritert, sier Solberg.

En evaluering av sykkelfelt i Oslo viste at god bredde og røde sykkelfelt har størst betydning for hvor godt tilrettelagt og trygt det oppleves å sykle i sykkelfelt.

Røde sykkelfelt har også signaleffekt overfor andre trafikantgrupper, det vil si at syklister opplever at de respekterer sykkelfeltene i større grad.

- Det pågår testing og utprøving både i Oslo, Trondheim og Sandnes/Stavanger for å finne gode løsninger for rødt dekke i sykkelfelt, fortsetter Solberg.

Erfaringene varierer, noen byer foretrekker rød asfalt andre rødmalt asfalt. Statens vegvesen følger dette arbeidet tett for kunne velge best mulig løsning.

Rødt sykkelfelt Hønefoss
I fjor sommer malte Statens vegvesen tre kilometer rødt sykkelfelt (1,5 kilometer på hver side) i vegbanen langs trafikkerte fylkesveg 35 Hønengata i Hønefoss sentrum. Foto: Kjell Wold / Statens vegvesen


Publisert 27. februar 2019, oppdatert 27. februar 2019.