Ungdom møtte kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet

- Det virket som politikerne lyttet til det vi hadde å si, sier Malthe Kjeller fra styret i Ungdommens fylkesting i Buskerud.

Fredag møtte ungdom fra Ungdommens fylkesting i Buskerud (BUFT) de åtte medvirkningsorganene i Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk fylkesordførerne og fylkesrådmennene i kontaktutvalget.

BUFT er et politisk medvirkningsorgan som jobber for og med ungdom fra 14-24 år i Buskerud.

Ungdommene hadde forberedt innlegg om bærekraft og behovet for å fortsette et interregionalt samarbeid også etter regionsreformen og 2020.

Fylkesordfører Roger Ryberg er imponert over ungdommenes engasjement, og understrekte flere ganger at de kan se resultater fra sakene ungdommene tar opp ute i fylkene.

- Ungdommene møter forberedt. De er har et klart budskap og tydelige forventninger til oss. Vi har alltid gode diskusjoner både med ungdommene, men også internt etter møter med ungdom.

Roger Ryberg, som også er leder for kontaktutvalget

Særlig har bærekraft og bærekraftsmålene hatt et stort fokus i disse dagene.

Ungdommens fylkesting i Buskerud har jobba med bærekraftsmålene i flere år, og var det første regionale medvirkningsorganet for ungdom som satte det på sin handlingsplan.

Synne Bjørnebråten sier hun synes fokuset på bærekraft er bra.

- Det er et viktig tema vi er veldig opptatt av. For eksempel: Hva skjer med alt utstyret til dagens tre fylkeskommuner når de slår seg sammen? Det ønsket vi å utfordre dem på, sier Synne Bjørnebråten

- Det virket som politikerne lyttet til det vi hadde å si, og deres perspektiver og kommentarer gjorde at vi så saken vår fra en litt annen vinkel. Det er jo ikke sånn at det er ungdom mot politikere. Vi har jo samme mål: Å lage et best mulig samfunn for oss som bor her, sier Malthe Kjeller fra styret i Ungdommens fylkesting i Buskerud.


Publisert 8. mars 2019, oppdatert 11. mars 2019.