Slik tar du fag som privatist

- Fristen for å melde seg til våreksamen er 1. februar, sier Anne Hurum, leder for eksamensavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Det er Buskerud fylkeskommune som administrerer eksamen for privatister.

- Som privatist, praksiskandidat eller lærling, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen i riktig fag, sier Anne Hurum, leder for eksamensavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Det arrangeres privatisteksamen 2 ganger i året. Frist for oppmelding og betaling av privatistavgift er:

  • 1. februar for vårsemesteret
  • 15. september for høstsemesteret

Slik melder du deg opp til privatisteksamen vår 2019

- Vi antar at det blir omtrent som tidligere år det vil si  ca. 4500 oppmeldinger i fag i hele Buskerud denne våren, fortsetter Hurum.

All oppmelding skjer elektronisk via www.privatistweb.no (velg Buskerud). Betaling skjer med kort og eksamensavgiften må betales samtidig med oppmelding.

Hurum sier det er tre hovedkategorier blant dem som melder seg opp:

  • de som vil forbedre en karakter i et fag som de har tatt på videregående
  • unge voksne som av en eller annen grunn ikke har tatt alle fagene
  • voksne med arbeidspraksis som ønsker å ta fagbrev (praksiskandidater)

- De største gruppene er de som vil forbedre karakterer og praksiskandidatene, forklarer hun

Anne Hurum sier det har vært en økning blant elever ved videregående skoler som ønsker å bytte ut fremmedspråk med morsmål (som det ikke gis opplæring i). Her må man ta privatisteksamen både muntlig og skriftlig.

Eksamensperioden om våren er april – juni, om høsten november – desember.

Nærmere informasjon om dato for faget man tar får man på www.privatistweb.no når man har meldt seg opp til eksamen. 

- Hjemmesiden vår www.bfk.no inneholder mye informasjon. Ta ellers kontakt med oppmeldingsskolen ved spørsmål, avslutter Anne Hurum.


Publisert 10. januar 2019, oppdatert 10. januar 2019.