Skoleledere fra Østfold dro til Vikersund for å lære om fylkeskommunens skolesuksess

- Det er spennende å høre at så mange ulike aktører som skole, næringsliv og NAV spiller så godt sammen.

Mandag besøkte skoleledere fra Østfold Vikersund Hoppsenter for å lære om skoleprosjektet som Buskerud fylkeskommune og næringslivet samarbeider om.

- Det er veldig inspirerende å høre om det unike samarbeidet mellom partene der næingslivet, skole og det politiske miljøet har turt å tenke nytt og annerledes, sier rektor ved Mysen videregående skole i Østfold, Brynjard Rønningen.

Mysen videregående er en kombinert skole med til sammen åtte utdanningsprogram og rundt 1 000 elever.

Det treårige samarbeidet mellom Buskerud fylkeskommune og det private næringslivet har gått ut på at det offentlige har bidratt med elever mens næringslivet har stilt maskiner til rådighet.

- For oss som skoleeier er det er helt avgjørende at elevene våre får utnyttet evnene sine, og at arbeidslivet får den kompetansen de etterspør, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Arbeiderpartiet).

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler i fylket

Elever bygger hoppbakke i Vikersund

Arkivfoto oktober 2016.

- Det er spennende å høre at så mange ulike aktører som skole, næringsliv og NAV spiller så godt sammen, og at de bryr seg sterkt om ungdommen, sier utdanningsleder Odd Terje Nilsen ved Askim videregående skole i Østfold som har rundt 850 elever.

- I Østfold har vi tre forskjellige prosjekter tilsvarende dette, men ikke så samkjørte i den grad vi har sett her i dag. Dette er et godt eksempel som vi kan ta med oss inn i Viken, sier han.

- Jeg er veldig imponert over entreprenør Hæhres engasjement som lokomotiv i prosjektet.

Odd Terje Nilsen, utdanningsleder ved Aksim videregående skole

- Vi har ingen store hoppanlegg i Mysen, men vi har mer enn nok av arenaer der dette kunne vært aktuelt, så vi skal ta med oss lærdommen vi har fått her i dag, sier rektoren ved Mysen.

- Det er veldig motiverende for oss å være en del av denne suksessen, og være med på noe som er så samfunnsnyttig. Vi har nådd mer enn de målene vi har satt oss, sier Lars Hæhre i BetonmastHæhre.

Konsernet har over 3 000 medarbeidere, og omsatte i 2017 for 9,7 milliarder kroner.

- Vi har fått veldig mye bra arbeidskraft inn i bedriften, og jeg vet at det også er mange andre bedrifter som har nytt gpd av dette prosjektet, fortsetter Hæhre.

- Det at det er så lite frafall viser at dette er en suksess!

Lars Hæhre i BetonmastHæhre

Utdeling av kontrakter elev

Arkivfoto: Rektor Knut Erik Hovde ved Buskerud videregående skole og Lars Hæhre delte ut de første diplomene til ungdommene sommeren 2017.

Resultater:

  • 2016/2017: 16 av 18 fullførte
  • 2017/2018: 15 av 18 fullførte
  • 2018/2019: 18 av 22 elever er fortsatt med

Målet med arbeidstreningsprosjektet er gjennom samfunnsnyttig innsats å få ungdommene inn i et utdanningsløp/ut i arbeidslivet, kombinert med praktisk, interessant og meningsfull praksis og utdanning.

- Utgangspunktet for mange av elevene er vanskelig, men nå går de rett inn i arbeidslivet og det er veldig gledelig, sier Ryberg.

Les også: Tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv - fylkespolitikerne dobler satsingen

Les også: For andre år på rad er det flere søkere til yrkesfag i Buskerud

Hovedmålgruppen for prosjektet har vært elever ved Rosthaug og Kongsberg videregående skole og kursungdom ved UngInvest AIB i Midtfylket i tillegg til elever fra NAV.

Det var Albert Kr. Hæhre som i 2014 tok initiativ til å samle NAV, utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, fagopplæring, videregående skoler, ordfører i Modum, Hæhre Entreprenør og Isachsen Entreprenør.

Agendaen var å samarbeide på tvers av alle instanser for å finne gode løsninger og opplæringstilbud for elever og ungdom som ikke er motivert eller kvalifisert for ordinært videregående utdanningsløp.


Publisert 9. april 2019, oppdatert 9. april 2019.