Over 140 påmeldt til kulturarvkonferanse

Buskerud fylkeskommune og Buskerud kulturminneråd samler for første gang over 140 deltakere til konferansen KulturarvBuskerud2019 i Drammen.

Buskerud fylkeskommune ønsker å bidra til økt kunnskap om Buskeruds historie og kulturarv.

KulturarvBuskerud2019 er en møteplass med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling.

Konferansen arrangeres 5. - 6. mars på Union Scene i Drammen.

Her kan du se programmet for konferansen

- Vi opplever at det er stor interesse for konferansen som arrangeres for første gang og som samler over 140 deltakere, sier fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

- Buskeruds kulturarv engasjerer aktører fra både offentlig sektor, privat næringsliv og frivilligheten, fortsetter fylkeskonservatoren.

- Målet med denne konferansen er å skape en møteplass der aktørene kan treffes, få faglig påfyll og inspirasjon.

Turid Kolstadløkken, fylkeskonservator

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) vil dele ut Buskerud fylkeskommunes bevaringspris for 2018 på konferansen. Bevaringsprisen deles ut for første gang.

Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen

Hovedtemaet for konferansen er kulturarv som ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Temaene som tas opp er:

  • Kulturarv som ressurs i by- og tettstedsutviklingen
  • Kulturarv som ressurs for opplevelsesproduksjon

Foredragsholderne kommer fra ulike nivåer i offentlig sektor, det private næringsliv og frivilligheten. Noen av de som deltar:

Konferansen avrundes med en møteplass for dem som ønsker mer informasjon om ulike støtteordninger og programmer.

Buskerud fylkeskommune, Fortidsminneforeningen, Buskerud bygningsvernsenter og Innovasjon Norge er blant dem som stiller opp med stands på denne møteplassen.


Publisert 25. februar 2019, oppdatert 27. februar 2019.