Over 10 900 søknader til videregående i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har mottatt 9 649 søknader om skoleplass og 1 300 søknader om opplæring i bedrift for skoleåret 2019/2020.

Søkningen har foregått via vigo.no med søknadsfrist 1. mars.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler i fylket.

- 8 871 av søkerne har såkalt ungdomsrett. Ungdomsrett betyr at søker har rett til inntak til ett av de tre utdanningsprogrammene den har søkt på til Vg1, og deretter til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet, sier inntaksleder Tuva Heen i Busekrud fylkeskommune. 

89 søkere har gjort omvalg til Vg1 eller Vg2. De fleste har søkt omvalg til nytt Vg1.

Søkere til Vg1 med ungdomsrett i Buskerud fylke per 5. mars

Bygg- og anleggsteknikk

263

Design og håndverk

81

Elektrofag

390

Helse- og oppvekstfag

502

Idrettsfag

343

Kunst, design og arkitektur

74

Medier og kommunikasjon

125

Mus/dans/drama

126

Naturbruk

60

Restaurant- og matfag

84

Service og samferdsel

223

Studiespesialisering

1059

Teknikk og ind. produksjon

172

Inntak til skole

Endelig skoletilbud for neste skoleår vedtas av Hovedutvalget for utdanning i april.

Hovedinntaket gjennomføres i begynnelsen av juli, suppleringsinntak gjennomføres i august. Alle søkere med ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass. Alle søkere oppfordres til å registrere forhåndssvar.

Ledige skoleplasser annonseres på bfk.no og i avisene i slutten av august eller i begynnelsen av september. 

Formidling til bedrift 2019

Det er 1300 primærsøkere til opplæring i bedrift. 1190 har søkt formidling til læreplass hvor målet er fag- /svenneprøve.

Dette er 75 flere enn på samme tid i 2018. 91 har søkt formidling til opplæringskontrakt som lærekandidat. 19 har søkt formidling til læreplass rett fra ungdomskolen eller Vg1 med ønske om full opplæring i bedrift.

Helse- og oppvekstfag

Det er søkere til 118 ulike lærefag

De mest søkte lærefagene er

  • helsearbeiderfaget (162)
  • elektrikerfaget (129)
  • tømrerfaget (113)

Det er størst økning i antallet søkere innen tømrerfaget (+50), rørleggerfaget (+18) og helsearbeiderfaget (+17).

- Det er gledelig å se en så stor økning i antall søkere spesielt innenfor byggfagene, da bransjen har fått for få lærlinger de siste årene, sier Mariann Gustavsen i fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen.

Det er størst nedgang i antall søkere innen bilfaget lette kjøretøy, frisør og IKT servicefag.

På søknadstidspunktet er det 110 søkere som har gjort avtale med bedrift om læreplass. Dette er omtrent som i 2018. De fleste avtalene er innenfor bygg og anleggsteknikk.

Oversikt over søkere vil bli sendt alle godkjente opplæringskontor og lærebedrifter 15. mars.

Tilbud om læreplass er en avtale mellom lærling og bedrift, og formidling av læreplasser vil foregå ut over våren og fram til slutten av september.

91 har søkt formidling til opplæringskontrakt som lærekandidat, hvor målet er å ta en kompetanseprøve i deler av et lærefag. Dette er omtrent som i 2018.

Det er søkere i alle utdanningsprogram fordelt på 25 ulike lærefag. Det er flest søkere til salgsfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og logistikkfaget.

Disse søknadene behandles individuelt utenom den ordinære formidlingen i samarbeide mellom fagopplæringsseksjonen og avgiverskole.


Publisert 6. mars 2019, oppdatert 6. mars 2019.