Ole Einar Bjørndalens opplevelsessenter: Fylkeskommunen gir 300 000 til forprosjekt

Fylkesutvalget er positive til å inngå et samarbeid med Modum kommune for å se på mulighetene for å etablere et Ole Einar Bjørndalen senter.

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune å bevilge 300 000 kroner til et forprosjekt.

Det er skiskytteren Ole Einar Bjørndalen som ønsker at premiesamlingen hans skal stilles ut i et opplevelsessenter.

Bjørndalen har allerede fått arkitekter til å utarbeide tegninger av et opplevelsessenter på Ole Einars plass på Simostranda, i umiddelbar nærhet av statuen av han.

Et opplevelsessenter er skissert til å være 8-900m2, og Bjørndalen ser for seg at senteret inneholder utstilling av premiesamling og utstyr, virtuelt opplevelsessenter, forelesningssal og kafeteria.

Det foreslås at det i forprosjektet også sees på hvilke muligheter det er for å koble Buskerud videregående skole til prosjektet.

Resultatet av forprosjektet vil være utslagsgivende for fylkeskommunens videre rolle i prosjektet.

Det har vært dialog mellom Modum kommune og Ole Einar Bjørndalen over litt tid, og saken har blant annet vært drøftet i formannskapet.

Formannskapet ønsker at Modum kommune utarbeider en intensjonsavtale med Ole Einar Bjørndalen og Buskerud fylkeskommune om etablering av et opplevelsessenter på Ole Einar plass.


Publisert 9. oktober 2019, oppdatert 9. oktober 2019.