Norges Toppidrettsgymnas Geilo får Trafikksikkerhetsprisen

- For NTG Geilo er det en stor anerkjennelse av den jobben vi gjør å få tildelt prisen, sier daglig leder Torgeir Skrede.

Fylkets Trafikksikkerhetspris 2018 går til Norges Toppidrettsgymnas Geilo (NTG).

- For oss er det en viktig erkjennelse at vi daglig jobber med ungdom. De er utrolig verdifulle for oss, og det hviler et stort ansvar på skolen å veilede dem til å vise gode holdninger i trafikken, sier daglig leder Torgeir Skrede.

Trafikksikkerhetsprisen er på 15 000 kroner og deles ut av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i regi av Buskerud fylkeskommune.

- Trafikksikkerhetsprisen er en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for trafikksikkerhet i fylket vårt, sier Olav Skinnes (Senterpartiet), leder av FTU.

NTG har deltatt i TA VARE-kampanjen (tidligere Verditransport) siden skoleåret 2014/2015.

De har som mål å være så trafikksikre som mulig for skolens og elever og lærere. Det er forsterket fokus på skolens langrenn og skiskytterutøvere. I sommerhalvåret oppholder de seg mye på vegene på rulleski.

- Våre utøvere er alle myke trafikanter når de ferdes på rulleski og sykkel. De har kun kontroll på egen adferd og må derfor opptre varsomt langs veiene og ta hensyn til trafikken rundt seg, sier Skrede.

- NTG har stort fokus på trafikksikkerhet og følger opp elevene slik at de ferdes trygt i trafikken, sier Olav Skinnes.

NTG har:

 • Fokus på treningstøy synlig i trafikken
 • Alle nye elever får utdelt hjelm ved skolestart
 • Det er påbudt med bruk av refleks og hjelm
 • Det er ikke lov å bruke hodetelefoner ol. ved trening langs vegen
 • Holdning i trafikken under trening og som bilist

Norges Toppidrettsgymnas Geilo rulleskitrening

Utøverne er også ivrige syklister i treningen og oppholder seg ofte i trafikken. Skolen er avhengig av en felles forståelse av trafikksikkerhet av både de aktive og bilistene.

- Som sjåfører er våre utøvere, trenere og lærere også forbilder. De vet hvordan det er å ferdes langs veien som myk trafikant og kan gå foran som gode eksempler på hvordan vi alle bør ferdes i bil, fortsetter Skrede.

Det er ca. 100 elever/utøvere er i alderen 16-19 år og dermed midt i målgruppen for TA VARE som ønsker å nå unge i alderen 15-24 år, på vei til eller fra trening og konkurranser.

Mange utøvere har også førerkort og NTG bruker TA VARE og reisepolicy til å ha fokus på trygg kjøring.

Slik reiser Norges Toppidrettsgymnas Geilo:

 • holder fartsgrensa
 • beregner alltid god tid
 • bruker alltid sikkerhetsbelte
 • bruker alltid buss med sikkerhetsbelter
 • bruker sykkel- og rulleskihjelm og refleks (vest) til, fra og under trening
 • tar vare på egne og andres barn i trafikken
 • samkjører til trening og konkurranser dersom det er mulig 

Reisepolicy gjennomgås med ansatte, elever og foresatte i forbindelse med foreldremøter.

- I perioden som NTG elever dannes mye av holdningene til å være trafikant, og det hviler et ansvar på oss å bidra til utviklingen av ansvarsbevisste holdninger, avslutter Torgeir Skrede.


Publisert 6. februar 2019, oppdatert 6. februar 2019.