Her kommer det ny bru

Fylkeskommunen bygger ny bru og retter ut veien over Asdøla i Lier.

Den nye brua skal erstatte dagens bru på fylkesveg 285 Ringeriksvegen i Lier.

Ny vegløsning over elven Asdøla er et av de store investeringsprosjektene til fylkeskommunen.

Den nye brua blir 11 meter bred og 115 meter lang.

Buskerud fylkeskommue skal bruke 66 millioner kroner på prosjektet som vil være klart i 1. halvår i 2021.

Anleggsstart er forskjøvet på grunn av forsinkelse i behandling av reguleringsplan i Lier kommune, og dette fikk konsekvenser for øvrige godkjennings- og forberedelsesprosesser.

Publisert 25. september 2019, oppdatert 25. september 2019.