Her er de nominerte til prisen «Årets lærebedrift i Buskerud»

Buskerud fylkeskommune skal kåre «Årets lærebedrift» i fylket.

- Vi skal kåre Årets lærebedrift i Buskerud, og har nominert tre bedrifter som alle har gjort seg fortjent til prisen, sier Olav Horne, leder fagopplæringsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Prisen deles ut til en selvstendig lærebedrift eller en medlemsbedrift i et opplæringskontor som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger eller lærekandidater.

De tre nominerte:

- Alle de nominerte har tett samarbeid med både kommuner og fylkeskommunen om utdanning av ungdom.

Olav Horne, leder fagopplæringsavdelingen i Buskerud fylkeskommune

Kandidat 1: Elektroservice Hallingdal Installasjon AS

Nominerte lærebedrift 2017 Hallingdal Elektro

Elektroservice Hallingdal Installasjon AS leverer alle typer elektroinstallasjoner i hele Hallingdal.

Bedriften har mange års erfaring med lærlinger og legger til rette for systematisk oppfølging gjennom hele læretiden.

Lærlingene får oppdatert yrkeserfaring innenfor et fagområde som gir store muligheter for tilpasninger og spesialisering til den enkelte sitt interesseområde.

Kandidat 2: Eiker Vekst

Nominert lærebedrift Eiker Vekst

Eiker Vekst er en bedrift som tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser og forbereder og formidler personer med behov noe bistand til det ordinære arbeidsmarkedet.

I dag har bedriften som er eid av Øvre og Nedre Eiker kommune, 67 ansatte i tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg har Eiker Vekst de siste årene til enhver tid hatt mellom
5 og 10 lærekandidater.

For å ha et best mulig tilbud til ansatte og lærekandidater har Eiker Vekst flere ulike avdelinger.

Kandidat 3: Securitas

Nominert lærebedrift Securitas

Securitas er Norges og verdens største sikkerhetsbedrift. Bedriften ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser.

Securitas er godkjent lærebedrift for sikkerhetsfaget, kontor- og administrasjonsfaget og Dataelektronikerfaget og har i dag over 100 lærlinger.

Securitas' satsing på lærlinger er forankret i hele organisasjonen og er et viktig ledd i arbeidet med kunnskap og kvalitet.

Prisen «Årets lærebedrift» deles ut i Buskerud onsdag 20. februar under en prisaften i fylkeshuset i Drammen.

Prisaften overføres direkte på web-TV.


Publisert 12. februar 2019, oppdatert 14. februar 2019.