Fylkesveg 285 ved Bringebærkastet stenges i tre uker

Like etter påske stenger Statens vegvesen fylkesveg 285 ved Bringebærkastet i Lier for å sikre vegen mot ras.

Tidlig i mars falt en stor stein ned på fylkesvegen.

Geologer fra Statens vegvesen sjekket området der steinen kom fra og konkluderte med at de må renske fjellet for løse steiner og deretter sikre fjellet for å hindre at det kommer mer stein ned på vegen.

- Området vi nå skal sikre ligger cirka 50 meter nedenfor der vegen raste ut i 2016, men det som skjedde nå har ingen sammenheng med det som skjedde da, sier byggeleder Anita Tveiten i Statens vegvesen.

- Vi må stenge vegen helt mens vi rensker fjellet for løse steiner. Området vi skal renske og senere sikre, ligger høyt oppe i lia på oversiden av vegen, og vi tar ingen sjanse på at noen blir skadet mens arbeidet pågår, sier hun.

Fylkesvegen stenges fra og med tirsdag 23. april. Vegen blir stengt i cirka tre uker mens arbeidet med å renske fjellet pågår.

Vegen blir stengt for alle trafikantgrupper – også for gående og syklende.

Tveiten sier også at det ikke er noe økt fare for at det kommer nye ras fram til arbeidet starter enn det som er normalt på strekningen.

- Fylkesveg 285 er en viktig regional veg, og vi er trygge på Statens vegvesens vurderinger om å stenge vegen for trafikk, sier samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskomune, Gro Solberg.

- Det er viktig for oss at arbeidet blir gjort grundig for at vegen skal være trygg for reisende.

Gro Solberg, direktør for samferdsel i Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene.

Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

- Grunnen til at vi venter til over påske med å starte med rensk av fjellet, er at det må være helt fritt for is og snø for å få gjort en grundig renskejobb, sier Tveiten.

Deretter startes arbeidet med å sikre fjellet med blant annet bolter. I denne perioden holdes et felt åpent for trafikk, med lysregulering eller manuell dirigering. Mens vegen er helt stengt skiltes omkjøring via E16 i Sandvika.


Publisert 9. april 2019, oppdatert 9. april 2019.