Fylkesveg 124 Imingfjell er åpen for trafikk

Villreinen langs fylkesveg 124 har trukket vestover slik at det ikke lenger er behov for at fylkesvegen holdes stengt.

På bakgrunn av dette beslutter Buskerud fylkeskommune at vegen kan åpnes, og at Statens vegvesen setter inn aktuelle tiltak for å åpne så snart det er praktisk mulig.

Vegen over Imingfjell ble stengt 13. november etter at det ble observert villrein i nærheten av vegen.

Buskerud fylkeskommune ba derfor bedt Fylkesmannen i Oslo og Viken om en faglig vurdering av forholdene, og en anbefaling om hvorvidt vegen bør stenges eller ikke.

Fylkesmannen anbefalte da at fylkesvegen skulle stenges umiddelbart.

Imingfjellveien går fra Bjørkeflåta i Uvdal over Imingfjell og videre ned Tessungdalen til Austbygde i Tinn kommune i Telemark. På Telemarksiden blir vegen fylkesveg 755

Bommen på Numedal og Buskerud-siden står ved Sønstevannsdammen/Imingfjell turisthytte, mens den på Tinn- og Telemarksiden står ved Småroi nord i Tessungdalen.

Villreinen på Hardangervidda har sine vinterbeiter på østlige deler av vidda.


Publisert 13. november 2019, oppdatert 19. november 2019.