Frivillige har skiltet over 3 000 km med stier og løyper i Buskerud

- Det er lagt ned 19 000 dugnadstimer de siste årene. Det er helt fantastisk! sier Lise-Berith Lian, friluftsrådgiver i fylkeskommunen.

Siden 2013 har Buskerud fylkeskommune, Gjensidigestiftelsenkommunene i fylket og frivilligheten samarbeidet om turskiltprosjektet.

I perioden 2013 - 2018 er det satt i gang 128 prosjekter i Turskiltprosjektet i Buskerud.

- Oppsummeringen viser at så langt er skiltet 3 182 km med stier og løyper, sier Lise-Berith Lian, friluftsrådgiver i Buskerud fylkeskommune.

- Det er lenger enn fra Nordkapp via Drammen til Lindesnes og videre til Bergen!

Lise-Berith Lian, friluftsrådgiver i fylkeskommunen

Turskilt kart

Det er satt ut 647 informasjonstavler og 5 721 skilt i hele Buskerud.

- Det er lagt ned 18 976 dugnadstimer og kommunene og de frivillige organisasjonene har samarbeidet med 1 949 grunneiere for å få til dette, understreker hun.

Lian sier det er gitt støtte til 128 prosjekter til en totalverdi på 14 millioner kroner.

Gjensidigestiftelsen har bidratt med 7 millioner kroner, fylkeskommunen med 3,5 millioner kroner og kommunene med 3,5 millioner kroner.

- Og da har vi ikke tatt med verdien fra de frivillige - men kun utgifter til skilt og informasjonstavler, sier Lise-Berith Lian.

- Hvis vi regner 19 000 timer med 350 kroner per time, så viser det at de frivillige har bidratt med 6,7 millioner kroner. Det er helt fantastisk!

Lise-Berith Lian, friluftsrådgiver i fylkeskommunen

Les også: Over 5 000 nye turskilt er satt opp i Buskerud de siste fem årene

- Skilting og merking har høyt fokus i fylkeskommunen - vi er opptatt av å legge tilrette for friluftsliv, sier hun.

Etter siste tildelingsrunde i 2018, videreføres nå prosjektet i en permanent tilskuddsordning.

- Det betyr at organisasjoner som har lyst til å skilte og merke turruter, kan ta kontakt med kommunen sin og søke om tilskudd gjennom spillemiddelordningen, avslutter Lise-Berith Lian i fylkeskommunen.

Madonnastien

Madonnastien i Eggedal ble i fjor høst kåret til Norges mest populære turrute av Gjensidigestiftelsen etter en avstemmingskonkurranse. Foto: Eggedal Turlag


Publisert 19. mars 2019, oppdatert 19. mars 2019.