Disse tre er aktuelle som tømmerhavn i Drammensfjorden

Ny tømmerhavn skal etableres. Disse tre stedene er aktuelle som tømmerhavn i Drammensfjorden i fremtiden.

I dag er tømmerhavna lokalisert ved Lierterminalen innerst i Drammensfjorden.

Totalt skipes ca. 300.000 m3 virke ut over Lierstranda tømmerhavn i dag. Dette er Norges største havn for utskiping av tømmer, og helt avgjørende for skogbruket på Østlandet.

I 2022 mister skognæringen muligheten til utskiping av tømmer fra Lierterminalen fordi dispensasjonen for Drammensregionens Virkesterminaler (DVT) da går ut.

Onsdag ettermiddag behandlet politikerne i fylkesutvalget planprogram for regional plan for lokalisering av fremtidig tømmerhavn i Oslo- /Drammensfjorden.

- Vi har nå vedtatt planprogrammet og står igjen med tre områder i Drammensfjorden som er aktuelle som ny permanent tømmerhavn, sier fylkesvaraordfører, Olav Skinnes (Senterpartiet).

  • Holmen i Drammen
  • Svelvikveien i Svelvik
  • Storsand Sandtak i Hurum

Omsetning tømmer

- For skognæringen er en utskipingshavn i indre del av Drammensfjorden viktig.

Olav Skinnes, fylkesvaraordfører (Senterpartiet)

Fylkeskommunen koordinerer arbeidet

Skinnes leder styringsgruppa i forbindelse med planarbeidet.

Styringsgruppa består av:

  • Gunn Cecile Ringdal (ordfører i Lier kommune)
  • Fredrik A. Haaning (bystyremedlem i Drammen kommune)
  • Dag E. Henaug (varaordfører i Ringerike kommune - representerer innlandskommuner med skoginteresser)
  • Otto Galleberg (fylkesmannen)
  • Benedicte Røer (NHO)
  • Jan Petter Gundersen (LO)
  • Geir Berg (Akademia - med spesialkompetanse på logistikkutvikling).

Olav Skinnes

- Jeg vil berømme styringsgruppa som har jobbet konstruktivt med de ulike alternativene, sier Skinnes.

- Styringsgruppa har vist at det går an å få til gode alternativer selv i kompliserte saker som berører mange parter med ulike interesser, sier han.

Buskerud fylkeskommunes rolle i saken er som utviklingsaktør (nærings og samfunnsutvikling), og som planmyndighet der regionale og nasjonale hensyn skal veie tungt.

Fylkeskommunen har også en rolle innenfor samferdsel og infrastruktur.

- Forslaget til regional plan skal etterhvert sendes på høring og offentlig ettersyn før sluttvedtak i fylkestinget før jul, avslutter Olav Skinnes.


Publisert 13. mars 2019, oppdatert 14. mars 2019.