Disse fire kulturbyggene får 3,1 millioner av fylkeskommunen

Galleri Skredsvik i Sigdal, Geilo samfunnshus, Hegg kultursal i Lier og Hemsedal kultursal får tilskudd.

  • Av Carsten Øhrn

Staten bevilger årlig et beløp til desentralisert ordning for kulturbygg fra Norsk Tippings overskudd.

Kulturdepartementet har delegert forvaltningen av ordningen til fylkeskommunene.

Torsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune å bevilge 3,1 millioner kroner til fire desentraliserte kulturbygg.

Det har i år kommet inn 10 kulturbyggsøknader i Buskerud. Følgende fire får støtte:

  • Galleri Skredsvik i Sigdal: 966 111 kroner 
  • Geilo samfunnshus: 137 841 kroner*
  • Hegg kultursal i Lier: 1 000 000 kroner
  • Hemsedal kultursal får tilskudd: 1 000 000 kroner

- Det er bare helt fantastisk! Det letter arbeidet vårt fordi det er tyngende for en stiftelse med lite inntekter å betjene et lån i millionklassen, sier Hilde Teksle Gundersen, kultursjef i Sigdal kommune.

Flere av kulturbyggene har søkt i flere år på rad, og i årets fordeling fullfører utbetalingen til Geilo samfunnshus, samt gir tilskudd til Hegg kultursal, Hemsedal kultursal og Galleri Skredsvik.

*Geilo samfunnshus hadde i 2016 en godkjent søknadssum på 6 millioner som er øverste grense for tilskudd i ordningen i Buskerud fylkeskommune.

De fikk påbegynt sin tildeling i 2016 og fikk tildelt hele potten i 2017 og 2018.

Etter tildelingen i 2018 stod det igjen en rest på 137 841 kroner for å fullføre tildelinga på 6 millioner.


Publisert 5. september 2019, oppdatert 5. september 2019.