Disse 18 partiene stiller liste til høstens fylkestingsvalg i Viken

1. april kl. 12:00 gikk fristen ut for å levere listeforslag til høstens fylkestingsvalg.

1. januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner sammen til Viken fylkeskommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at i forbindelse med høstens valg, så skal fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer gjennomføre valget som om grenseendringene allerede er gjennomført. 

Det er årsaken til at de politiske partiene i Akershus, Buskerud og Østfold allerede ved dette valget stiller felles lister.

Mottatte listeforslag

Fylkesvalgstyret skal undersøke om listeforslagene oppfyller valglovens krav. Eventuelle mangler vil bli forsøkt rettet gjennom forhandlinger med listeforslagenes tillitsvalgte.

Alle kandidatene vil bli underrettet om at de er satt opp på et listeforslag, og om muligheten til å kreve fritak.

Det skal velges 87 kandidater til Viken fylkesting. Listeforslaget skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 93 kandidater.

Sak om godkjenning av valglister behandles av fylkesvalgstyret 23. mai 2019

Kontakt


Publisert 2. april 2019, oppdatert 2. april 2019.