Dette er årets lærling i Buskerud

Sindre Utengen Slålien fra Ringerike er kåret til Årets lærling i Buskerud.

Sindre Utengen Slålien mottok onsdag kveld prisen Årets lærling i Buskerud.

Lærlingprisen er på 20 000 kroner.

- Gratulerer Sindre - du gikk helt til topps, sier Sissel Urke, leder av hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylkeskommune som delte ut prisen.

- Det er viktig at vi løfter fram yrkesfagene med en slik pris, fortsetter Urke.

- Og det er ekstra moro å se at antall ungdom som søker yrkesfag er økende, og gode fagarbeidere som Sindre er med på å gi yrkesfagene det omdømme som de fortjener, sier hun.

Lærlingprisen skal være en påskjønnelse til lærlinger som gjør seg ekstra bemerket med sin faglige dyktighet.

Sindre Utengen Slålien har hatt lærekontrakt med BYGGOPP og har sitt daglige virke i Hønefossbedriften Høyt og lavt.

Han er faglig dyktig og har vist god forståelse for de ulike elementene i Betongfaget.

Prøvenemnda i Betongfaget uttalte følgende etter at fagprøven var gjennomført:

«...etter mange år i prøvenemnd er dette noe av det beste vi har sett...».

Sindre Utengen Slålien


Publisert 22. februar 2019, oppdatert 22. februar 2019.