Denne kommunen kan vinne 1 million kroner - nominert til Årets trafikksikkerhetskommune

- Gjennom sitt solide trafikksikkerhetsarbeid er de til inspirasjon både for fylkeskommunen og andre kommuner.

Buskerud fylkeskommune nominerer Ål kommune til Årets trafikksikkerhetskommune.

- Ål kommune har i flere år utmerket seg som en av kommunene i Buskerud som jobber best med trafikksikkerhet.

Olav Skinnes (Senterpartiet), leder av hovedutvalget for samferdsel i Buskerud

Det var hovedutvalget som i sist møte vedtok at Ål er Buskeruds kandidat til den nasjonale prisen.

Prisen for vinneren av Årets trafikksikkerhetskommune 2019 er på 1 million kroner, og deles ut av samferdselsministeren denne våren.

Olav Skinnes

Ål kommune var den første «trafikksikre kommunen» i Buskerud (2015), og tredje i landet som fikk denne tittelen.

I Buskerud er følgende kommuner godkjent som trafikksikker kommune:

  • Hemsedal
  • Kongsberg
  • Lier
  • Nore og Uvdal
  • Rollag
  • Ål

Helhetlig trafikksikkerhetstenking

- Ål kommune har en god og gjennomarbeidet trafikksikkerhetsplan som sist ble revidert i 2018, fortsetter Skinnes (bildet over).

Trafikksikkerhetsplanen legger vekt på helhetlig trafikksikkerhetstenking, hvor alle sektorer i kommunen er med.

Planen belyser kommunens store ansvar for trafikksikkerhet både som vegmyndighet og som eier av skoler og barnehager, innenfor arealplanlegging, folkehelse og som arbeidsgiver.

Eksempel på trafikksikkerhetsarbeid

Ål ungdomsskule og Nedre-Ål skule har gjennomført barnetåkk for å gi kommunen et bedre bilde av hvordan barn og unge opplever trafikken.

Ved å bruke barnetråkk kan kommunen og andre tydliggjøre hvor barna opplever fare/risiko, og hva som mangler for å gjøre et område eller en veg bedre.

Sammen med skolen, lærere og foreldre bruker kommunen dette til å finne andre aktuelle skoleveger, og mulige trygge snarveier.

- Gjennom sitt solide trafikksikkerhetsarbeid er de til inspirasjon både for fylkeskommunen og andre kommuner, avslutter Olav Skinnes.

Ål Trafikksikker kommune

Ål - Trafikksikker kommune: Fra venstre Anne Marit Jordheim (Trygg Trafikk i Buskerud), kommuneplanlegger Berit Heitman, folkehelsekoordinator Hilde Nysæther Franzen og ordførerer Solveig Vestenfor.


Publisert 29. mars 2019, oppdatert 29. mars 2019.