Data Detox – ta kontroll over ditt digitale liv

Stille spørsmål og diskutere temaer som digital integritet og datasikkerhet.

Datasikkerhet, personvern, elektroniske spor og overvåkning er temaer som angår oss alle.

Ved å sette dette på dagsorden kan bibliotek og bibliotekansatte spille en nøkkelrolle i å gjøre folk til mer bevisste digitale brukere.

For å bidra til dette har Buskerud fylkesbibliotek sett nærmere på konseptet Data Detox, som går ut på å bevisstgjøre folk i forhold til egne handlinger på nett.

Et hovedelement i Data Detox er Data Detox Kit, som er et praktisk verktøy som både skole- og folkebibliotek kan bruke for å bidra til økt digital bevissthet.

Data Detox Kit er et åttedagers program der man hver dag tar tak i en del av sin digitale personlighet. Programmet er oversatt til norsk av Jannicke Røgler.

Utgangspunktet for Data Detox Kit er at alle har et giftig dataoverskudd som kan gi ubehagelige konsekvenser.

En stor mengde dataelementene samles inn om oss fra ulike enheter, tjenester og kontoer, og disse opplysningene kan misbrukes av folk som ønsker å påvirke og/eller tjene penger.

Buskerud fylkesbibliotek og Drammensbiblioteket lanserer konseptet Data Detox på norsk i perioden 25.februar - 2. mars.

De rigger til en bardisk i biblioteket der publikum kan stille spørsmål og dele erfaringer om digital integritet, sikkerhet og all data vi etterlater oss på nett.

Bibliotekansatte vil betjene baren og dele ut Data Detox Kit. Vi oppfordrer andre bibliotek til å ha lignende arrangementer. 

Buskerud fylkesbibliotek jobber samtidig med en nettside med tips til bibliotek som ønsker å ta i bruk konseptet.


Publisert 25. februar 2019, oppdatert 26. februar 2019.