Blaafarveværket får en million kroner til så sette i stand tak på kulturhistoriske bygninger

Buskerud fylkeskommune gir en million kroner for å sikre at takene på direktørboligen og låven på Nyfossum blir satt i stand.

Blaafarveværket har søkt fylkeskommunen om støtte til istandsetting av taket på direktørboligen på Nyfossum og taket på låven på Nyfossum.

Det er søkt om tilskudd fra Istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger i museumssektoren.

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget å gi 680 000 kroner til istandsetting av taket på direktørboligen, og 300 000 kroner til istandsetting av taket på låven.

- Blaafarveværket i Modum er Buskeruds mest besøkte attraksjon, og et levende museum i stadig utvikling. For oss er det viktig at de kulturhistoriske bygningene blir tatt godt vare på og at de fortsatt kan være til glede for publikum, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Arbeiderpartiet). 

Les også: Blaafarveværket i Modum kåret til årets museum i Norge (2018)

De to bygningene på Nyfossum brukes i dag til formidling av ulike kunstutstillinger.

Bakgrunnen for søknaden er at takene ble tekket med gammel takstein.

Takene er i dårlig stand med begynnende lekkasjer og planlegges utskiftet til samme type teglstein som ble brukt ved takbyttet på det fredete uthuset på Blaafarveværket.


Publisert 9. oktober 2019, oppdatert 9. oktober 2019.