Bedre standpunktkarakterer i fellesfagene

De siste fem årene har standpunktkarakterene i videregående skoler i Buskerud steget svakt, viser en oversikt fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektortatet har laget en oversikt over karakterer i videregående skoler skoleåret 2018-19.

Her finner du oversikt over karakterene i videregående skole

Hovedfunn:

  • Standpunkt- og eksamenskarakterene endrer seg lite sammenlignet med i fjor.
  • Standpunktkarakterene i fellesfagene og i realfagene har økt svakt de siste fem årene.
  • Jentene får bedre karakterer enn guttene i de fleste av fellesfagene og realfagene

Oversikten viser at elevene normalt får lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt, mens det ikke skiller mye mellom standpunktkarakteren og den muntlige eksamenskarakteren.

Sammenlignet med i fjor endrer de gjennomsnittlige standpunktkarakterene i fellesfagene seg lite.

De siste fem årene har derimot standpunktkarakterene steget svakt, viser oversikten.


Publisert 25. oktober 2019, oppdatert 25. oktober 2019.