Ap, Sp, MDG og SV vil styre Viken sammen

De rødgrønne presenterte sin politiske plattform for Viken på pressekonferanse 1. oktober.

De rødgrønne innleder samarbeidsplattformen med følgende avsnitt:

"Fylkesrådet består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti. Dette er fire ulike partier med et bredt, felles verdigrunnlag, men som samtidig er nettopp det: fire ulike partier. Det vil være saker der det er ulike syn partiene i mellom. Fylkesrådet vil styre Viken etter parlamentarisk modell, der åpenhet, innsyn og involvering prioriteres tungt. Åpenhet rundt prosesser og beslutninger er avgjørende for tilliten mellom politikere og befolkning. Fylkesrådet vil involvere berørte parter, fagfolk og andre som er engasjert i våre områder, i våre beslutninger."


Publisert 2. oktober 2019, oppdatert 3. oktober 2019.