2,5 millioner til KulturArvOpplevelser i Buskerud

25 søkte om støtte - nå har Buskerud fylkeskommune fordelt pengene. Her kan du se hvem som fikk støtte.

 • Av Carsten Øhrn

Buskerud har veldig mange sterke aktører på kulturfeltet og innenfor kulturarv og kulturminner.

Nå har fylkeskommunen for første gang fordelt 2,5 millioner kroner til KulturArv-prosjekter i Buskerud.

Disse mottar støtte:

 • I sabotørenes fotspor på Ringerike (Fossen Friluft): 100 000 kroner
 • Ostebygda i Hol kobler håndverk med ulike kunstformer: 150 000 kroner
 • På spinderiet i Nedre Eiker - Industri, design og tekstil: 350 000 kroner
 • Restaurering av dyregrav ved Vasstulan, Nore og Uvdal: 150 000 kroner
 • Aktiviteter og kulturopplevelser i gruveåsen Kongsberg: 70 000 kroner
 • Utvikling av næring og kulturarv i Vollen og Slemmestad: 400 000 kroner
 • Forprosjekt kulturarvopplevelser Numedal: 153 500 kroner
 • Kulturarv Gulsvik: 150 000 kroner
 • Nesbyen historiske opplevelser: 75 000 kroner
 • Røta - Kunnskap om egen fortid i Hol: 400 000 kroner
 • Uvdal - Tettere på naturen: 200 000 kroner
 • Troll10 i Hemsedal - turer basert på sagn og folketrohistorier: 100 000 kroner

Godt samspill mellom kultur- og opplevelsesaktører

Det var fylkespolitikerne som tidligere i år vedtok programmet som har en ramme på 1,5 millioner kroner i år. I tillegg bidrar Riksantikvaren med en million kroner.

- Vi mottok hele 25 søknader og har tydeligvis truffet en nerve! sier Hanne Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne), leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune.

- Det er veldig kult at vi for første gang har koblet sammen aktører fra kulturlivet og kulturarv sammen med reiselivet, sier Matt.

- Vi er kjempefornøyde med at ordningen er så godt mottatt blant aktørene i hele fylket, avslutter Hanne Lisa Matt.

Her finner du mer informasjon om ordningen.

Programmet skal styrke utvikling av kommersielle og markedstilpassede opplevelser basert i kultur og kulturarv i Buskerud i samarbeid med reiselivsnæringen.


Publisert 17. september 2018, oppdatert 17. september 2018.