- Vi venter stor vekst i kommunen vår

Fylkestinget på befaring - møtte ordførerne i Lier, Røyken og Hurum: - Hurum kommer til å bli et vekstområde, så det kan være lurt å planlegge for gode transportløsninger, sier ordfører Monica Vee Bratlie.

Tirsdag 30. august reiste 43 fylkestingsrepresentanter på en to dagers befaring til Lier, Røyken og Hurum kommuner.

- Politikerne i fylkestinget kommer fra hele fylket, og det er derfor viktig at vi får mer kunnskap om lokale forhold.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Hensikten med befaringen er bli bedre kjent med utfordringer som lokale aktører, næringsliv og kommuner jobber med.

- Jeg forstår ikke at vi ikke bare kan få satt i gang med et båttilbud til Sætre.

Monica Vee Bratlie (H), ordfører i Hurum kommune

Hurumordføreren møtte fylkespolitikerne på brygga i Sætre der hun orienterte om samferdselsutfordringer i Hurum.

- Jeg er opptatt av at hurtigbåt er et godt kollektivtilbud. Tilbudet er utrolig polulært for dem som bruker dette, sier hun.

- Det er ingen kø på vannet – hurtigbåt er et stabilt kollektivtilbud.

Monica Vee Bratlie (H), ordfører i Hurum kommune

Vee Bratlie poengerte ellers at hun er godt fornøyd med fylkesveg 281 er utvidet og forbedret og «den nye gata» i Tofte.

- Det er også bra med asfaltering på strekningen fra Klokkarstua til Tofte og deler av fylkesveg 289 Sætre til Klokkarstua. Vi er også fornøyd med utbedringen av busslommene, sier ordføreren i kystkommunen.

Hun understreket at over 50 prosent av Hurumfolket pendler, mesteparten innover mot Oslo – ca. 80%, og at det derfor er viktig med god løsninger for pendlerne.

Les ogsåFem ordførere med felles bekymringsmelding om økt trafikk

Vegutfordringer i Lier

Gunn Cecilie Ringdal og Roger Ryberg
Vegsjef i Statens vegvesen, Hans Jan Håkonsen, samferdselssjef Gro Solberg i fylkeskommuen, Gunn Cecilie Ringdal og fylkesordfører Roger Ryberg utenfor bussen på Brakerøya.

Bussen med fylkespolitikerne startet tirsdag formiddag med først stopp på Brakerøya, de de ble møtte av Lierordfører Gunn Cecilie Ringdal (H).

Hun var spesielt opptatt av vegene i øvre Lier, og spesielt fylkesveg 285 - Ringeriksvegen.

Vegen ble stengt begynnelsen i august etter at at et ras ødela nær 60 meter av vegen.

Tidligere i år raste fundamentet på Asdøla bru, og det har ført til at det er satt opp en midlertidig bru.

- Jeg synes vegen er dårlig, det er mye trafikk og derfor er det viktig at noe bli gjort, sier Gunn Cecilie Ringdal (H).

Ringdal var også opptatt av strekingen Lyngås - Enger på fylkesveg 285.

- Fylkesveg 285 er en viktig veg som binder Drammen og Lier sammen med Ringerike, og fylkeskommunen har bevilget 25 millioner kroner til å utbedre strekningen mellom Lyngås- Enger, forklarer samferdselssejf Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.

- Når det det gjelder raset så vil det bli utbedret så raskt det er mulig, sier Solberg.

Solberg anbefaler også overfor samferdselspolitikerne i fylkeskommen at man setter i gang planlegging av ny Asdøla-bru i ny trase.

Disse opplysningene var Lierordførern glad for å høre.

Eva Norèn Eriksen  og Roger Ryberg
Røykenordfører Eva Norèn Eriksen deltok på rundturen i Røyken.

Ordfører i Røyken kommune møtte fylkespolitikerne ved Bjørnstadkrysset og orienterte om samferdselsutfordringene i Røyken.

Eva Norèn Eriksen er særlig opptatt av at innbyggerne har gode og trygge gang- og sykkelveger.

- Røyken er blitt en sykkelbygd, noe vi er svært stolte av.

Eva Norèn Eriksen (H), ordfører i Røyken kommune

Les også: Dette er Buskerud første sykkelbygd

Eva Norèn Eriksen var også opptatt av behovet for utbedring av Rustadvegen som viktig veg for bussen til Heggedal stasjon.

- Spikkestadvegen og Røykenvegen er transportårer for pendlere våre, og begge vegene er i dårlig forfatning, sier hun.

Avslutningsvis var Røykenordføreren fornøyd med at fylkeskommunen har igangsatt utredning som skal finne løsning for pendlertransport mellom Asker/Oslo - Røyken.


Publisert 30. august 2016, oppdatert 31. august 2016.