Tønsberg blir hovedsete for Sør-Øst politidistrikt

- En «skinnprosess» at de valgte Tønsberg. De hadde bestemt seg på forhånd, mener fylkesordfører Roger Ryberg som er svært skuffet over valget.

Politidirektoratet offentliggjorde onsdag beslutningen om hovedseter for nye politidistrikt her i landet etter en høringsrunde.

Hovedsetene i Norges nye politidistrikter

Fra årsskiftet slås de fire politidistriktene Telemark, Vestfold, Nordre Buskerud og Søndre Buskerud sammen til det store Sør-Øst politidistrikt.

- Vi er mange som har argumentert for Drammen, så vi er naturligvis skuffet over at Drammen ikke nådde opp som nytt hovedsete og administrasjonssted i Sør-Øst politidistrikt, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

Politidirektoratet konkluderte i sin innstilling tidligere i høst med at Drammen var det beste alternativet.

Buskerud fylkeskommune støttet i sitt høringssvar direktoratets anbefaling.

Her kan du lese høringssvaret fra Buskerud fylkeskommune 

Etter høringsinnspill endret direktoratet sin konklusjon.

- Vi har vært åpne for å endre konklusjoner i møte med gode argumenter og nye faktaopplysninger, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

- Vi mener politihuset i Drammen ivaretar viktige sikkerhetshensyn, og det har mulighet for å gjennomføre ombygging og utvidelse, fortsetter Ryberg.

- De tre nødmeldingssentralene brann, politi og helse/AMK har vært samlokalisert i Drammen siden 2010. Alt ligger til rette allerede, sier Ryberg.

- Drammen ble innstilt som best egnet fra politidirektoratet tidligere i høst, og vi har fulgt opp dette med egen støtteerklæring fra både fylke og kommune, fortsetter Ryberg.

- Når man nå lander på Tønsberg, så virker det som om politidirektøren har bestemt seg på forhånd. Jeg opplever dette som en «skinnprosess».

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud

Fra 27 til 12 politidistrikt

Fra neste år blir dagens 27 politidistrikter redusert til tolv.

Alle dagens politidistrikter skal få nye geografiske grenser, med unntak av Oslo som beholdes som i dag.

Buskerud tilhører distriktet Sør-Øst som dekker fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud samt Jevnaker kommune i Oppland.

Det nye Sør-Øst politidistrikt skal ledes av Christine Fossen (53) fra Drammen.

Fossen har vært konstituert som politimester i Vestfold politidistrikt siden desember 2014. Fra 2002 var hun politimester i Søndre Buskerud frem til hun i mars 2013 gikk inn i en stilling som Head of Mission, TIPH (Hebron).

Politimesterne i de nye politidistriktene skal inngå i politidirektørens nasjonale ledergruppe.

Med administrasjonssted menes sted i politidistriktet der politimesteren har sitt kontor og sin lederstøtte.


Publisert 16. desember 2015, oppdatert 4. januar 2016.