Slik søker du støtte til trafikksikkerhetstiltak

Buskerud fylkeskommune vil ha trygge gang- og sykkelveger. Du kan nå søke fylkeskommunen om penger til trafikksikkerhetstiltak i din kommune.

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

1. Frivillige trafikksikkerhetstiltak

Støtten kan gis til enkeltpersoner, lag og frivillige organisasjoner. I dette ligger også foreldreutvalg i skoler og barnehager.

Det forutsettes at den som mottar støtte ikke skal ha noen økonomisk gevinst ved å gjennomføre tiltaket.

Les merStøtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak

2. Støtte til trafikksikkerhetstiltak i kommunene

Kommuner i Buskerud kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Tiltak langs skoleveg i kommunene vil bli prioritert da dette er et satsingsområde for FTU.

Målet er at flere barn kan gå og sykle trygt til skolen ved hjelp av enkle tiltak.

Les mer: Støtte til trafikksikkerhetstiltak i kommunene

Søkandsfrist for begge ordningene: 15. november


Publisert 28. oktober 2015, oppdatert 28. oktober 2015.