Slik blir skoletilbudet i Buskerud skoleåret 2016 - 2017

Utdanningspolitikerne i fylkeskommunen har vedtatt endringer i skoletilbudet for skoleåret 2016 – 2017.

Politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok i sist møte sak om dimensjonering av skoletilbudet.

Her kan du se hvilke klasser som opprettes og hvilke som legges ned.

- Vi er opptatt av å videreutvikle vekslingsmodellen. Det betyr at vi må være tett på næringslivet i forhold til de behovene de melder inn, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget.

Vekslingsmodellen: veksling mellom skole og bedrift hvor teori og praksis går hånd i hånd.

- Det er store utbyggingsprosjekter i fylket de nærmeste årene, og det er viktig at vi samhandler med næringslivet slikt at de får den kompetansen de trenger, fortsetter Urke.

Sissel Urke

I følge Statistisk sentralbyrås prognoser vil antall 16 åringer hjemmehørende i Buskerud i 2016 være om lag 40 færre enn i 2015.

De største utslagene er i Hallingdal med om lag 50 færre avgangselever fra grunnskolen, midtfylket-regionen med om lag 20 færre og kommunene Røyken og Hurum med om lag 25 flere.

Innspill fra skolene

Buskerud fylkeskommune eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9000 elever.

Se også: Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

I arbeidet med dimensjoneringen har skolene vært invitert til innspill med tilbakemelding på eventuelle endringer skolen ønsker og har mulighet til å gjennomføre, samt en kritisk vurdering i forhold til tilbud/klasser det er fornuftig å legge ned.

- Vi har lyttet til skolenes innspill, og er forberedt på å tilpasse tilbudet etter prøveinntaket, sier hun.

Søknadsfrist for skoleåret 2016-2017 er 1. mars 2016.

Fylkesutdanningssjefen tar sikte på å gjøre en tilpasning av dimensjonering og fordeling av klasser etter et prøveinntak som planlegges kjørt i mars 2016.


Publisert 11. november 2015, oppdatert 11. november 2015.