Samlet underskrifter for bedre busstilbud

18-åring møtte opp i fylkestinget med 500 underskrifter og krevde bedre busstilbud.

Onsdag ettermiddag stilte 18 år gamle Pål Martin Christiansen fra Hurum opp i fylkestinget for å få svar på hva politikerne vil gjøre med busstilbudet på Hurumhalvøya.

- Jeg har laget en underskriftskampanje for å få kollektivtransporten tilbake til Hurum, sier Christiansen (18).

- Sånn som det er i dag så er kollektivtransporten nesten ikke eksiterende, mener 18-åringen.

Alle innbyggere i Buskerud kan fremme initiativ til saker de mener fylkestinget bør behandle. Kravet er at minst 500 innbyggere står bak forslaget, og at saken ikke er behandlet i fylkestinget tidligere.

18-åringen har den siste tiden samlet inn 516 underskrifter fra innbyggere i kommunen for å få støtte for ønsket om bedre kollektivtilbud.

- Endret tilbudet

Christiansen viser til at Brakar den 31. august i år gjorde om på soneinndelingen sin, og dermed også tilbudene sine.

- De baserte seg på kommunegrensene, noe som kraftig reduserte bussmulighetene på Hurumhalvøya. Ikke bare ble bussavgangene sjeldnere, men de fleste linjene kjørte ikke lenger på kveldene, sier Christiansen.

- Siste buss fra Sætre til Klokkarstua f.eks. går kl 17:30 i hverdager, og 12:30 på lørdager. Da må man sitte en time rundt hele Hurum! fortsetter han.

- Har man ikke tilgang til bil, blir man strandet hjemme i helgene. Og verre er det for de som bor på Verket og i Holmsbu. Hvordan skal ungdommer alene dra en tur på kino, eller andre en tur på byen? spør han.

- Hva skjer med pendlere når togtrafikken har forsinkelser, for ikke å snakke om når bussene er forsinket?

Man har blitt helt avhengig av førerkort og bil. Og er man foreldre har det blitt en selvfølge at man skal tilbringe helgekveldene på å kjøre barn og unge rundt omkring.

Pål Martin Christiansen

- Er det sånn man skaper lysten til å bo på Hurum? spør han.

Fylkesordfører Ryberg lover bedre busstilbud

- Aller først, takk for ditt initiativ, Pål Martin Christiansen, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Ryberg viser til at Hurumhalvøya (Røyken og Hurum kommuner) har tilsammen nesten 30 000 innbyggere. Noen har et veldig godt kollektivtilbud, mens deler av Hurum ikke har det, mener fylkesordføreren.

- Jeg er helt sikker på at kollektivtilbudet blir bedre. Allerede 17. desember så er Buskerud fylkeskommune ved samferdselsledelsen, ordføreren i Hurum og Brakar i gang med å lage et eget nytt opplegg for Hurum, sier Ryberg.

Ryberg viser til at fylkestinget legger opp til å bevilge mer penger til kollektivtransport i sitt budsjett.

- Saken kommer også opp i samferdselsutvalgets første møte over nyttår. Og jeg er optimistisk av natur, så Pål Martin vil få et svar han liker, sier Ryberg.

- Så det betyr at tilbudet blir bedre?

- Ja, sier Roger Ryberg.

- Det høres bra ut, men jeg avventer til jeg ser om tilbudet blir bedre. Det viktigste er at politikerene ser viktigheten av et godt busstilbud, avslutter pål Martin Christiansen fra Hurum.


Publisert 9. desember 2015, oppdatert 11. desember 2015.