Rune Abrahamsen er ansatt som stabs -og kvalitetssjef

En av hans viktigste oppgaver blir å styrke kvalitetsutvikling og bedre samordning i organisasjonen.

Rune AbrahamsenRune Abrahamsen (60) er ansatt som ny stabs og kvalitetssjef i Buskerud fylkeskommune.

Abrahamsen kommer fra prosjektlederstilling for nytt sykehus i Buskerud. Dette prosjektet avleverer nå sin konseptfaserapport for nytt sykehus. I forbindelse med at sykehusprosjektet går over i en ny fase ser Abrahamsen det som et naturlig tidspunkt å gå over til ny stilling. 

- Prosjekt nytt sykehus er spennende, men jeg har lenge ønsket meg tilbake i linjeledelse. Denne stillingen gir spennende muligheter for å bidra til utviklingen av Buskerudsamfunnet, sier Abrahamsen.

Abrahamsen bor i Sætre i Hurum. Han har lang erfaring fra Vestre Viken, bl.a. som stabssjef på Bærum sykehus, klinikksjef i sykehuset i Drammen, kvalitetssjef og nå altså prosjektleder for nytt sykehus. Tidligere har han jobbet mange år som grunder og leder innen IT-bransjen. Abrahamsen har også mange års lokalpolitisk erfaring, samt at han er styreleder for Hurum Eiendom KF og Hurum Energiverk AS. Han har hovedfag i biologi og utdannelse innenfor pedagogikk og it.

Fylkesrådmann Georg Smedhus sier at Abrahamsen tilfører fylkeskommunens ledergruppe kompetanse på flere viktige områder. Abrahamsen vil bl.a. få ansvar for å styrke fylkeskommunens arbeid knyttet til kvalitetsutvikling, og bedre samordningen av fylkeskommunens innsats på tvers av sektorer. Han vil også arbeide med å samordne og effektivisere ulike støttefunksjoner i organisasjonen. 

- Ved å øke fokuset på disse områdene vil fylkeskommunen kunne få mer ut av midlene til beste for befolkningen, uttaler Smedhus. 

Abrahamsen ser frem til å ta fatt på oppgaven. 

- Jeg ser frem til å kunne samarbeide med alle de høyt kompetente medarbeidere fylkeskommunen har, for å kunne utvikle tilbudet til befolkningen i mitt hjemfylke. Med bosted i Hurum, arbeidssted i Drammen og med Nore og Uvdal som min viktigste fritidskommune har jeg lært meg å se, og bli glad i, alle de muligheter som ligger i fylket vårt, sier Rune Abrahamsen.


Publisert 8. desember 2015, oppdatert 8. desember 2015.