Politikerne delt om naboprater

Samarbeidspartiene vil ha naboprat med Telemark fylkeskommune - det ønsker ikke opposisjonspartiene H, Frp, KrF.

- Vi i samarbeidspartiene (Ap/Sp/MDG/V/SV) ønsker at Buskerud fylkeskommune takker ja til å delta i felles utredning med Telemark og Vestfold fylkeskommuner, sier Olav Skinnes (Sp), talsperson for Samarbeidspartiene.

- Og vi takker ja til dialog med Akershus og Østfold fylkeskommuner, fortsetter Skinnes.

Skinnes fikk flertall for sitt forslag med åtte mot sju stemmer da politikerne i fylkesutvalget onsdag ettermiddag behandlet sak om regionreformen - Buskerud fylkeskommunes deltakelse i videre arbeid.

Olav Skinnes
Fra venstre Viel Jaren Heitmann (Sp), Olav Skinnes (Sp) og Anders Wengen (V).

- Vi ønsker at Buskerud gjennomfører en felles utredning med Akershus fylkeskommune og en felles utredning med Vestfold fylkeskommune, sier Rune Kjølstad (H), som fremmet forslag på vegne av H, Frp og KrF.

- Det er ikke grunnlag for å innlemme Telemark fylkeskommune i denne utredningen, fortsetter Kjølstad.

- Vi vet fra tidligere at det er stor motstand i Buskerud mot å gå inn i et samarbeid med Telemark, ikke fordi det er noe galt med Telemark, men fordi vi har lite til felles, mener Kjølstad.

Sanner vil ha naboprater

Bakgrunnen for at politikerne behandler saken er at kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker at landets fylker kontakter naboen i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Statsråden sendte 2. juli ut brev til alle landets fylkes­­kommuner og Oslo kommune med invitasjon til å vurdere om sammenslåing med nabofylker er aktuelt.

Flertallet i Kommunal- og forvaltnings­komiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag om utvikling av fylkeskommunene gjennom oppgaver og ansvar som støtter opp om rollen som samfunnsutvikler.

Flertallet sier også at nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå forutsetter færre fylkes­kommuner/regioner av en viss størrelse.

«Stortinget slår fast at vi skal ha tre folkevalgte nivåer i Norge. Jeg mener målet for prosessen fylkeskommunene nå går inn i, må være å legge grunn­lag for en helhetlig og fremtidsrettet regionstruktur» (Jan Tore Sanner)

Stortingsmelding til våren

Våren 2016 legges det frem en stortingsmelding om oppgaver og funksjoner for regionalt folkevalgt nivå.

Våren 2017 vil så regjeringen fremme forslag til stortinget om ny struktur for kommuner og regionalt nivå.

I denne forbindelse forventer regjeringen at fylkeskommunene fatter vedtak om strukturendringer i regionalt nivå høsten 2016.

- Vi har i dag åpnet døra til alle våre naboer for å se hvor det er mest formålstjenlig å gå inn, slik at vi får til gode regionale løsninger, fortsetter Olav Skinnes.

Rune Kjølstad
Fra venstre Terje Vegard Kopperud (H) og Rune Kjølstad (H).

- Vi har et felles bo- og arbeidsområde med Akershus, vi har veldig mye med Akershus å gjøre og veldig mange av Buskeruds innbyggere pendler i retning av Akershus og Oslo, sier Rune Kjølstad.

- Det er oppgavene som den nye regionen skal drive med som må være førende for debatten om regiongrensene, avslutter Olav Skinnes.

Buskerud fylkeskommune har tidligere i år hatt naboprater med AkershusfylkeskommuneVestfold fylkeskommuneOppland fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.


Publisert 25. november 2015, oppdatert 27. september 2016.