Oppland og Buskerud er bekymret for charterflyplassen Leirin

Turistindustrien i Hallingdal og Valdres skaper hver år verdier for 4,1 milliarder kroner. - Leirin er et helt avgjørende for reiselivsutviklingen i denne regionen. Nå sender de to fylkeskommunene felles brev til Stortinget.

Fylkesutvalgene i Oppland og Buskerud ber i brevet Stortinget følge opp merknad angående framtidig drift av Norges første rene charterflyplass, Fagernes Lufthavn Leirin, og forutsetningene som bør være til stede for å lykkes gjennom fortsatt Avinor-drift.

"Vi ber om nødvendige vedtak i forbindelse med Statsbudsjettet for 2016. Vedtak må sikre at Avinor fortsatt drifter, men med lokale aktører ved behov for å få driftskostnadene ned. Vedtaket må også sikre oppgradering fra C- til B-flyplass så operatørene kan fylle alle flysetene og dermed ikke tape penger."

Her kan du lese brevet som Oppland og Buskerud fylkeskommuner står bak

- Leirin er et helt avgjørende for reiselivsutviklingen i denne regionen, sier fylkesvaraordfører i Buskerud, Britt Homstvedt (Frp).

Reiselivet er en viktig næring i Buskerud. Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i fylket. I Hallingdal utgjør dette 1/3 av all sysselsetting.

Homstvedt understreker hvor viktig reiselivet er for lokalsamfunnene i øvre del av Buskerud.

- Vi har jobbet lenge med denne saken og synes det er på tide at den får en positiv løsning, sier Homstvedt.

Fagernes Lufthavn Leirin blir i april 2016 Norges første rene charterflyplass. Da legges driften av rutetrafikken ned.

I statsbudsjettet for 2015 ble det sagt at man skulle finne en løsning for Leirin selv om ruteflygingen ble lagt ned.

I årets forslag til Statsbudsjett står det ingen ting om saken. Det bekymrer politikerne i de to reiselivsfylkene.

Oppland og Buskerud ved de tre destinasjonene Geilo, Hemsedal og Beitostølen samarbeider om å få flere utenlandske turister til å velge vinterNorge.

Potensialet for videre vekst er stort. Gitt at charterflyplassen Leirin opprettholdes og oppgraderes.


Publisert 14. oktober 2015, oppdatert 14. oktober 2015.