Økt satsing på trafikksikkerhet

Buskerud fylkeskommune bruker mer penger enn tidligere på trafikksikkerhet. - Vi ser at satsingen på trafikksikkerhetstiltak gir resultater.

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

- Vi er opptatt av å gjøre det tryggere å ferdes på vegene i Buskerud, og fylkeskommunen setter derfor av betydelig midler for å gjøre fylkesvegene våre tryggere, sier Olav Skinnes (Sp), nyvalgt leder av FTU i Buskerud.

I år har Buskerud fylkeskommune brukt 50 millioner kroner på trafikksikkerhetsarbeid. Neste år økes denne innsatsen med to millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet.

- Samarbeidspartiene i fylkeskommunen (Ap, Sp, MDG, V og SV) ønsker å satse mer på trafikksikkerhetstiltak, sier Skinnes. 

Les også: Buskeruds første «trafikksikre kommune»

Buskerud fylkeskommune jobber for å redusere antall omkomne og skadde i trafikken. De siste årene har tiltakene gitt positive effekter.

Hittil i år er seks personer drept i trafikkulykker i Buskerud. I fjor mistet 18 mennesker livet i trafikken i fylket.

- I Buskerud har vi i år rekordlave dødstall på vegene, men en ulykke er en for mye, så vi jobber fortsatt for å nå det nasjonale målet om 0 drepte og 0 hardt skadde i trafikken, fortsetter Skinnes.

I januar 2016 markeres Trafikkofrenes dag i Buskerud ved Åssiden kirke i Drammen.

Det er Buskerud fylkeskommune som i samarbeid med kirken, politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, ambulansene, brannvesenet, Drammen kommune, MA, rusfri trafikk og livsstil, NAF og Røde Kors står bak markeringen.

- Vi ønsker å minnes de omkomne og vise medfølelse med de pårørende og skadde. Det gjør vi blant annet ved å tenne lys og arrangere en sammenkomst i kirken, avslutter Olav Skinnes. 


Publisert 24. november 2015, oppdatert 24. november 2015.