Møtte politiet om nettmobbing

Digital mobbing: Mobbeombudet i Buskerud, Bodil J. Houg, ga råd til politiet i Søndre Buskerud og Asker og Bærum politidistrikt

Torsdag møtte mobbeombudet i Buskerud, Bodil J. Houg, politiet Søndre Buskerud og Asker og Bærum politidistrikt for å snakke om nettmobbing.

Politiet har et eget nettverk av politifolk som har et spesielt fokus på forebyggende arbeid overfor ungdom.

- Nettmobbing er en variant av mobbing, og det er noen særegenheter som det er viktig å vite om, forklarer Bodil J. Houg.

- Det er derfor viktig at vi som jobber med temaet snakker sammen. Slik kan vi bedre imøtekomme sakene som kommer til oss, sier mobbeombudet  Buskerud.

Mobbeombudet har allerede jevnling møter med Søndre Buskerud politidistrikt, men bidrar til gjensidig faglig oppdatering for å styrke beredskapen hos politiet på dette feltet.

Saken aktualiseres etter omfattende meldinger om krenkende meldinger på sosiale medier i Buskerud de siste dagene.

- Mange barn og unge opplever å bli krenket på nett. De skal vite at de har noen å si fra til, understreker ombudet.

- Hva skal barn og unge som blir utsatt for nettmobbing gjøre?

- Ta kontakt med noen voksne du stoler på, skolen, mobbeombudet eller politiet. Spar på meldinger og screenshot, og skriv det ut, sier Houg.

- Det er også lurt å blokkere uønskede avsendere og melde fra til nettstedet som publiserer de krenkende meldingene, sier mobbeombudet.

- Er meldingene av alvorlige, så anmeld saken til politiet, avslutter mobbeombudet i Buskerud, Bodil J. Houg.

Her finner du Søndre Buskerud politidistrikts skjema: anmeldelse for mobbing.

Bodil J. Houg er landets første mobbeombud, en stilling som ble opprettet av fylkespolitikerne i Buskerud.


Publisert 5. november 2015, oppdatert 5. november 2015.