Kraftsats i Vikersundbakken

En grønnere framtid: Hoppsporten, næringslivet og fylkeskommunen på samme lag. Arrangerer seminar om fornybar energi og vannkraft i Vikersundbakken.

Les også: Julen kom tidlig for World Cup skiflyvning og skisprinten i Drammen

Mens verdenseliten jakter verdensrekord i Vikersundbakken 12. februar 2016, inviterer hoppsporten, næringslivet og Buskerud fylkeskommune til et spenstig seminar samme dag om fornybar energi.

- Vikersund-arrangementet er et av de største vintersportsarrangementene, og det er derfor en gyllen anledning til å gjøre noe mer enn bare hopping.

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

Det er Vikersund Idrettsforening som arrangerer etter initiativ fra entreprenøren Hæhre og TESS.

Med på laget er også Buskerud fylkeskommune, Modum kommune og SpareBank1 Modum.

Lokalt næringsliv, entreprenører, kommuner, fylkeskommuner, sentrale myndigheter og medlemmer av Norges største næringsklynge, Subsea Valley, er spesielt invitert.

Arrangøren venter minst 500 deltagere til seminaret i hoppanlegget.

- Nå må entreprenørbransjen og aktører innen fornybar energi bygge bro til en oljebransje og leverandrøindustri som har tøffe tider, sier entreprenør Albert Kr. Hæhre.

- Vi skal bringe partene sammen med mål om å finne nye løsninger, sier Erik Jølberg, gründeren bak industrieventyret TESS.

Hovedfokus er oppgradering og mer effektiv utnyttelse av eksisterende vannkraftverk. Det kan være arbeid for en ny næringsklynge.

- Vi har nylig vedtatt en plan for bærekraftig forvaltning av vannressursene - vann og vassdrag er viktig for oss, fortsetter Ryberg.

- Produksjon av fornybar energi som vannkraft er viktig for samfunnet i det grønne skiftet - vi må ta i bruk teknologi/ løsninger som gjør produksjonen mer effektiv - samtidig som vi har vann i elvene våre hvor vi kan oppleve godene ved å fiske og et rikt naturmangfold, poengterer fylkesordføreren.

Ryberg sier effektive løsninger for bærekraftig bruk krever samarbeid mellom offentlig, private og forskningen.

- Vi har mye god kompetanse allerede, men for fremtiden trenger vi å utvikle oss. Vi trenger nye verktøy og løsninger, mener han.

- Vi i fylkeskommunen vil være med på å utvikle næringslivet for å finne disse løsningene, avslutter Roger Ryberg.


Publisert 14. desember 2015, oppdatert 15. desember 2015.