- Her bor halve Norge

Over 2,6 millioner personer bor på Østlandet. Nå er fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap), valgt som leder av nettverkssamarbeidet der alle åtte fylker på Østlandet er representert.

- Det er  ærefullt å bli valgt til leder av Østlandssamarbeidet. Her bor over halve Norges befolkning og det er en strategisk viktig region, sier nyvalgt leder Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud.

Ryberg ble valgt som ny leder torsdag kveld. Ny nestleder er fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H). Roger Ryberg går inn i sin andre periode som leder (ledet nettverkssamarbeidet i årene 2007-2011).

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Hovedarbeidsområder er:

  • Samarbeid om regional utvikling med hovedvekt på samferdsel
  • Opplæring og kompetanseutvikling
  • Internasjonalt samarbeid

- Hele Østlandssamarbeidet er en god strategisk allianse. Denne regionen har en formidabel befolkningsvekst i vente de nærmeste årene, understreker Ryberg.

Per 1. januar 2015 bodde det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 2,6 millioner innbyggere i de åtte fylkene. 

SSBs prognoser viser at disse fylkene på Østlandet om 20 år vil ha 500 000 flere innbyggere enn i dag. Det er like mye som dagens befolkning i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø til sammen.

- Det er stort behov for arbeidskraft, nytenkning, optimale samferdselsløsninger og behov for et mer aktiv samspill med næringslivet, fortsetter Ryberg. 

Ryberg sier Østlandssamarbeidet også er opptatt av arbeidet med regionreformen. Politikerne har denne høsten drøftet ansvar, myndighet og oppgaver til det fremtidige folkevalgte regionale nivået.

Ny stortingsmelding om reformen legges frem for Stortinget våren 2016.

- En regionreform gir mulighet for å styrke og utvikle det regionale folkevalgte nivå til beste
for samfunnsutviklingen, mener Ryberg.

- Jeg opplever at det er god stemning blant fylkene på Østlandet, og det er spennende diskusjoner når det gjelder hva som skal skje med regionene, avslutter Roger Ryberg og viser til at man er midt i en utredningsfase med naboprater mellom fylkene.

Østlandssamarbeidet ledes av et kontaktutvalg, hvor hver fylkeskommune har tre medlemmer:

  • fylkesordfører, fylkesrådsleder, byrådsleder
  • opposisjonsleder i fylkesting og bystyre
  • fylkesrådmann, fylkesdirektør, kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling i Oslo

Sekretariatet er et felles service- og koordineringsorgan for alle utvalg og grupper.


Publisert 20. november 2015, oppdatert 20. november 2015.