Her bor de nye fylkestingspolitikerne

Sammensetningen av fylkestinget gjenspeiler bosettingsmønsteret i Buskerud.

Omlag 60 prosent av Buskeruds 274 000 innbyggerne bor i Drammensregionen (Øvre- og Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken og Hurum).

I det nye fylkestinget i Buskerud bor 24 av de 43 representantene i denne regionen.

Dette utgjør 56 prosent av fylkespolitikerne, noe som tyder på at sammensettingen av fylkestinget gjenspeiler befolkningen geografisk.

Les også: - Det er fantastisk å være tilbake

Les også: Disse fem skal styre de neste fire årene

Les også: Valgresultat fylkestingsvalget i Buskerud

Under kan du se hvilken kommune de nye fylkestingspolitikerne bor i.

Arbeiderpartiet: 15 representanter

 1. Roger Ryberg (Hurum)
 2. Anne Sandum (Ringerike)
 3. Bjørn Tore Ødegården (Kongsberg)
 4. Tonje Kristensen (Drammen)
 5. Steinar Bethelsen (Rollag)
 6. Sissel Hovland (Hol)
 7. Håkon Knudsen (Drammen)
 8. Monica Myrvold Berg (Nedre Eiker)
 9. Mathias Birger Dannevig (Lier)
 10. Gerd Johnsen (Modum)
 11. Niclas Kristensen Tokerud (Øvre Eiker)
 12. Vera Henden (Kongsberg)
 13. Shoaib Karim Naeem (Drammen)
 14. Helene Bøsei Olsen (Hole)
 15. Kjell Ålien (Nes)

Høyre: 13 representanter

 1. Rune Kjølstad (Røyken)
 2. Terje Vegard Kopperud (Drammen)
 3. Iselin Haugo (Ål)
 4. Morten Eriksrød (Kongsberg)
 5. Sandra Bruflot (Lier)
 6. Christopher Amundsen Wandt (Hole)
 7. Turid Wickstrand Iversen (Drammen)
 8. Dag Øivind Henriksen (Ringerike)
 9. Lise Nygård Lund (Kongsberg)
 10. Dag Fjeld Edvardsen (Drammen)
 11. Stein Ramberg (Nedre Eiker)
 12. Arne Jørstad (Lier)
 13. Egil Ax (Drammen)

Fremskrittspartiet: 5 representanter

 1. Lavrans Kierulf (Drammen)
 2. Knut Gjerde (Nedre Eiker)
 3. Britt Homstvedt (Drammen)
 4. Eilev Bekjorden (Flesberg)
 5. Morgan Langfeldt (Lier)

Senterpartiet: 4 representanter

 1. Olav Skinnes (Krødsherad)
 2. Viel Jaren Heitmann (Rollag)
 3. Hans-Petter Aasen (Ringerike)
 4. Kari Anne Sand (Kongsberg)

Miljøpatiet De Grønne: 2 representanter

 1. Hanne Lisa Matt (Røyken)
 2. Ståle Sørensen (Drammen)

Venstre: 2 representanter

 1. Anders Wengen (Drammen)
 2. Sissel Urke (Ål)

Kristelig Folkeparti: 1 representant

 1. Trond Johansen (Drammen)

Sosialistisk Venstreparti: 1 representant

 1. Lena Reitan (Nedre Eiker)

 

Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet i fylkeskommunen. Fylkestinget i Buskerud har 43 representanter, og har ansvar for alle fylkeskommunale oppgaver.

Det er de politiske fylkespartiene som nominerer kandidater til fylkestingsvalget, så er det velgerne i fylket som til slutt avgjøre hvem som blir valgt inn (direkte valg).


Publisert 22. oktober 2015, oppdatert 22. oktober 2015.