Gir julegave til veldedig formål

Buskerud fylkeskommune gir 50 000 kroner til SOS-barnebyer, i stedet for gaver til ansatte.

Gjennom de siste årene har det vært en tradisjon i Buskerud fylkeskommune for å gi penger til et veldedig formål i stedet for å gi julegave til hver ansatt.

I år går gaven til SOS-barnebyer og deres arbeid for utdanning i Zimbabwe i Afrika.

- Vi er svært takknemlige for denne støtten! Det er både et godt bidrag til arbeidet vårt, og samtidig gir det et viktig signal til videregående skoler i Buskerud og deres samarbeidsprosjekt med SOS-barnebyer.

Informasjonssjef i SOS-barnebyer Norge, Synne Rønning.

-  Det understreker betydningen av elevenes innsats for å gi barn utdanning i andre deler av verden, sier Rønning.

SOS-barnebyer tilbyr hus, hjem, familie og mulighet til utdanning for de aller fattigste barna i ulike land på flere kontinent.

Konsekvenser av å mangle en stabil familie

Rønning forklarer at barn uten tilfredsstillende omsorg er mer utsatt for fattigdom og rettighetsbrudd.

De blir i større grad fratatt muligheten til skolegang og et godt helsetilbud.

Barna lever ofte i ubeskyttede omgivelser og er mer utsatt for diskriminering, barnearbeid, vold, misbruk og menneskehandel.

Mange får ikke skolegang, helsetjenester, juridisk støtte eller sosialhjelp, fordi de mangler nødvendige identifikasjonspapirer.

Mulighet til skolegang

SOS-barnebyer sørger for ID-papirer slik at barna får skoleplass og gir familiene støtte til nødvendig skoleutstyr.

- Vi bidrar også til opprusting av lokale skoler og etablering av utdanningstilbud der dette ikke finnes, forklarer Rønning.

SOS-barnebyer Afrika kart

Å lykkes med skolegangen avhenger likevel sterkt av barnets omsorgssituasjon. For selv om stadig flere barn begynner på skolen, er det fremdeles mange som slutter før de har fullført.

- Fordi de mangler skolepenger, ikke får oppfølging i skolearbeidet, får for lite næringsrik mat til at de kan konsentrere seg på skolen, blir gravide eller giftet bort, eller må jobbe for å skaffe inntekter til familien, fortsetter hun.

- Uten støtte hjemmefra lykkes ikke barna på skolen. Arbeidet for å gi barn et trygt hjem er derfor en forutsetning for at utdanning skal ha effekt.

SOS-barnebyer styrker familier slik at de kan sende barna sine på skolen, og følge dem opp i skolehverdagen. Barnehageplass eller annen dagpass til de minste barna, frigjør de voksne slik at de kan jobbe.

Engasjerte elever

Flere av Buskerud fylkeskommunes videregående skoler har samarbeid med ulike veldedighetsprosjekter i utlandet.

Åssiden videregående skole har siden 2013 samarbeidet med SOS-barnebyer, og det er dette gode samarbeidet som er årsaken til at fylkeskommunen valgt SOS-barnebyer som mottaker av årets julegave.

I mars i år var tre elever og en ansatt fra Åssiden og besøkte prosjektene de har støttet i Zimbabwe.

Les også: Reisebrev fra Zimbabwe

Alexandra Alm, Bjørn Solli, og Andrea Rafn Hansen opplever sterke møter med mennesker i Zimbabwe.
Åssiden-elevene Alexandra Alm, Bjørn Solli, og Andrea Rafn Hansen opplevde sterke møter med mennesker i Zimbabwe i mars i år.

Utdanning i Zimbabwe

- Bidraget fra Buskerud fylkeskommune vil gå til SOS-barnebyers arbeid for utdanning i Zimbabwe, fortsetter Rønning i SOS-barnebyer.

- Vi jobber for å styrke familier, slik at de kan gi barna sine bedre omsorg og dermed større muligheter til å lykkes med skolegangen, sier hun.

- Vi jobber også med etablering av skoleprosjekter, både sammen med lokale myndigheter og andre samfunnsaktører, sier Rønning.

- Hvordan vil du karakterisere situasjonen i Zimbabwe nå?

- Zimbabwe er et land som har lidd under politisk uro i en årrekke og hvor situasjonen for en stor del av befolkningen er kritisk, forklarer Rynning.

- Det er stor arbeidsløshet og fattigdom, og presset på familiene er enormt. Mange barn har mistet foreldre i hiv og aids, og eldre søsken eller besteforeldre har overtatt omsorgsansvaret, avslutter Synne Rønning.


Publisert 16. desember 2015, oppdatert 4. januar 2016.