Fylkeskommunen stiller opp for teknologiklyngen på Kongsberg

Buskerud fylkeskommune bevilger 1,3 millioner kroner - redder NCE Systems Engineering ut av økonomisk krise.

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune behandlet onsdag før jul en hastesak om økonomisk støtte til NCE Systems Engineering (NCE SE) på Kongsberg.

Bakgrunnen for det ekstraordinære tilskuddet var at NCE SE hadde havnet i et økonomisk uføre, og ba fylkeskommunen om støtte.

Arbeidet med søknaden til GCE-programmet (Global Centre of Expertise) tidligere i år viste seg å bli svært ressurskrevende, noe som førte til at egenkapitalen etterhvert ble brukt opp og likviditeten ble svært dårlig.

NCE SE er et partnerskap mellom næringsliv, akademia og offentlige aktører (fylkeskommunen inkludert).

- Bevilgningen er et viktig signal fra oss til næringslivet på Kongsberg om at vi som partner tar vår forpliktelse alvorlig.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

- Nå forventer vi at næringslivet gjør sin del av jobben, fortsetter Ryberg.

- Vi er meget godt fornøyde med at politikerne i Buskerud fylkeskommune gjør dette vedtaket, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering.

- Det styrker samarbeidet mellom offentlige og private aktører i arbeidet med å videreutvikle teknologiindustrien på Kongsberg og i regionen rundt, fortsetter Bjørnson.

Viktig rolle innen samfunnsutvikling

NCE Systems Engineering har en viktig rolle innen samfunnsutvikling i forbindelse med for eksempel kompetanseutvikling og innovasjonsprosesser for næringslivet på Kongsberg.

Kjernen i årets GCE-søknad har nå blitt til et nytt program etablert av Innovasjon Norge(IN): Klynger som omstillingsmotor.

NCE SE har vært en av hovedarkitektene bak programmet. Næringsministeren lanserte programmet på Kongsberg i høst, og NCE SE har sammen med to andre klynger fått i oppdrag fra IN å gjennomføre et forprosjekt denne vinteren. Ambisjonen er en pilot fra våren 2016. 

- Alltid stilt opp

- Buskerud fylkeskommune har alltid stilt opp for næringsklyngen som er viktig både i regional og nasjonal sammenheng, sier Ryberg.

- Som partner i NCE SE er Buskerud fylkeskommune svært viktig. Det handler om fylkeskommunens rolle både som regionalutvikler og som skoleeier for videregående skole og fagskole. Samhandlingen mellom akademia og industrien er avgjørende for utviklingen av fremtidens arbeidsplasser, sier Bjørnson.

- Dette er samtidig et signal til staten om at fylkeskommunen står ved sine forpliktelser, og er en klar medspiller i fremtiden, avslutter Roger Ryberg.


Publisert 16. desember 2015, oppdatert 4. januar 2016.