Full pott til bibliotekene i Buskerud

Bibliotekene i Buskerud har fått 1,6 millioner kroner til aktiviteter og arrangementer samt å oppgradere lokaler og utstyr i 18 folkebibliotek.

Buskerud fylkesbibliotek har fått meget god uttelling på søknaden om midler til arenautvikling fra Nasjonalbiblioteket.

Les også: Nasjonalbiblioteket bevilger 24,5 millioner til utvikling i bibliotekene

Bibliotekene i Buskerud er tildelt 1,61 millioner kroner i prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for 2016.

Denne summen skal brukes til aktiviteter og arrangementer samt å oppgradere lokaler og utstyr i 18 folkebibliotek.

Midlene går til tre prosjekter:

 • Buskerud fylkesbibliotek mottar 1,26 millioner kroner til Buskerudverkstedet – et samarbeidsprosjekt med folkebibliotekene i 18 kommuner
 • Drammen bibliotek mottar 300 000 kroner til prosjektet Fleksible debattarenaer
 • Lier bibliotek mottar 50 000 kroner til prosjekt Aktiv debatt

- Hensikten med Buskerudverkstedet er å videreføre en felles, langsiktig satsing på gode, profilerte arrangementer og aktiviteter i folkebibliotekene.

Camilla Sørbye, prosjektleder ved Buskerud fylkesbibliotek.

Målene er:

 • oppgradere bibliotekenes utstyr og eksisterende lokaler for verksted og andre
 • sosiale aktiviteter
 • styrke bibliotekene som skapende og sosiale rom
 • legge til rette for at innbyggerne i det enkelte lokalsamfunn tilegner seg og
 • utvikler ny kunnskap på biblioteket
 • øke bibliotekansattes kompetanse på publikumsutvikling og verksted
 • utvikle bibliotekenes relasjoner til prioriterte målgrupper
 • stimulere bibliotekene til tettere samarbeid med hverandre og med andre aktører

- Vi håper at innbyggere i kommunene i Buskerud nå skal kunne komme sammen på biblioteket og skape noe sammen, gjerne ved å bruke ny teknologi.

Camilla Sørbye, Buskerud fylkesbibliotek

- Vi ønsker at bibliotekene skal jobbe tett med publikum, snakke med dem som bruker biblioteket og dem som ikke bruker biblioteket, for å finne ut hva de er interessert i, fortsetter Sørbye.

- På bakgrunn av dette skal de legge til rette for verksted og andres sosiale aktiviteter, avslutter Cammila Sørbye.

Prosjektet Buskerudverkstedet tar utgangspunkt i Buskerud fylkesbiblioteks strategi som blant annet satser på læring, møteplass, delingskultur og samarbeid.


Publisert 7. desember 2015, oppdatert 7. desember 2015.