Foreslår 600 millioner til nye skoleinvesteringer

Mandag formiddag la fylkesrådmann Georg N. Smedhus fram forslag til handlingsprogram 2016 - 2019.

Her kan du lese forslag til handlingsprogram 2016-2019

Handlingsprogrammet viser prioriteringer for de neste årene og utarbeides for fire år, men rulleres hver år.

Neste år skal Buskerud fylkeskommune bruke 3,3 milliarder kroner til drift, 659 millioner kroner til investeringer og 187 millioner kroner til renter og avdrag på lån.

- Vi står overfor tøffe økonomiske prioriteringer, men vi har likevel funnet rom for å prioritere tiltak innenfor utdanning og samferdsel, sier fylkesrådmann Georg N. Smedhus.

Blant tiltakene som prioriteres er nye skoleinvesteringer på 600 millioner kroner fra 2018 og utover.

- Fra 2020 vil vi ha en stor elevtallsvekst. Hovedvekten kommer i Drammensområdet, der vil vi trenge 600 nye elevplasser, fortsetter Smedhus.

Fylkesrådmannen sier Buskerud fylkeskommune derfor foreslår at man beholder Strømsø videregående skole, fremfor å selge skolen.

Forslag til handlingsprogram fra fylkesrådmannen skal behandles av fylkestinget, som fatter endelig vedtak i desember.


Publisert 2. november 2015, oppdatert 2. november 2015.