Folkehelsearbeid – lønner det seg?

Å styrke kommunenes folkehelsearbeid innen psykisk helse – lønner det seg? Buskerud fylkeskommune, Modum kommune og Modum Bad arrangerer felles konferanse.

Det er et av spørsmålene som stilles når det inviteres til konferanse om folkehelsearbeid innen psykisk helse på Kildehuset, Modum Bad, 2. februar 2016. Påmeldingsfrist er 16. januar 2016.

Torgeir Michaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, åpner konferansen. I tillegg deltar fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap) og Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen.

Les mer – og meld deg på konferansen her.

Arrangører er «Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse», som er et samarbeid mellom Modum kommune, Sigdal kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune.

Målgruppen for konferansen er administrasjon og politikere i kommuner og fylkeskommuner, andre som arbeider med psykisk helse og ledere i oppvekstsektoren i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Lavterskeltilbud

Modum og Sigdal kommuner har sammen med Modum Bad og Buskerud fylkeskommune fått til flere lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Derfor inviterer de til dagskonferanse med temaet: Å styrke kommunenes folkehelsearbeid innen psykisk helse – lønner det seg?

- Vi ønsker å vise kommuner og fylkeskommuner fra hele Sør-Norge hva vi har fått til, og vi ønsker at flere kommuner skal delta i dette samarbeidet, sier Åse marit Hovden, folkehelserådgiver i Buskerud fylkeskommune.

- Resultatene i prosjektene ønsker vi at flere av innbyggerene i Buskerud drar nytte av, fortsetter Hovden.

«Et helsefremmende og forebyggende fokus i hele opplæringsløpet er avgjørende for at flere skal trives og få et godt liv hvor man mestrer hverdagens utfordringer.»

Åse Marit Hovden, folkehelserådgiver

- 500 har fått hjelp

-  Vi vil blant annet fortelle om prosjektene rundt Ressurssenteret, og tiltaket “Rask psykisk helsehjelp”, sier Modum-rådmann Aud Norunn Strand.

- Rundt 500 personer fra våre kommuner har fått hjelp med lettere psykiske plager siden oppstarten i mai 2013. Dette forteller oss om enorme behov, sier rådmannen.

- Vi deler gjerne vår bakgrunn, ideer og erfaring med andre kommuner og offentlige instanser, sier hun.

Psykiske lidelser koster

-Psykiske lidelser er landets suverent dyreste sykdommer. Likevel, har det aldri vært gjort noe stort anlagt, befolkningsrettet forsøk på å forebygge dem, sier Arne Holte, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Holte har i mange år engasjert seg i temaet forebygging av psykiske lidelser og vil holde foredrag under konferansen.

«Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner per år».

Arne Holte, Folkehelseinstituttet

- Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner per år. Det er tre ganger så mye som står på Oslo bys budsjett og like mye som står inne på Statens pensjonsfond. Til sammenligning koster kreftsykdommer 126 milliarder og alle hjerte- og karlidelser 128 milliarder, sier Holte.

- Hadde vi satt i verk all den kunnskap vi har i dag, kunne vi redusert forekomsten av de vanligste, og for samfunnet dyreste, psykiske lidelsene med nesten 50 prosent, avslutter Arne Holte.


Publisert 23. november 2015, oppdatert 23. november 2015.