Flere avganger og mer miljøvennlige busser

Hønefoss-Oslo: Busstilbudet økes med 28 nye avganger og det settes inn 14 nye og mer miljøvennlige busser på strekningen.

- Det er viktig at vi gir et godt tilbud til pendlerne som reiser mellom Hønefoss-Oslo, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselsektoren i Buskerud fylkeskommune.

Les også: Billigere buss til Oslo

Det er fylkeskommunens kollektivselskap, Brakar, som nå har tildelt kontrakt for busskjøring på linje 200 mellom Hønefoss og Oslo til Nettbuss Sør AS.

Kontrakten innebærer at Brakar øker tilbudet med 28 avganger per uke når ny kontrakt starter opp 1. juli 2016.

Det blir fem ekstra avganger på hverdager, to på lørdag og en på søndag. Totalt utgjør dette en økning på 14 prosent.

- Vi ønsker å tilby flere avganger i rushtid på morgenen og på kveldstid i helgene, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

I tillegg til økte avganger settes det inn 14 helt nye busser på linjen når kontraktsperioden starter opp.

Bussene vil ha motor etter Euro-6, og er forberedt for å kunne kjøre på 100 % biodiesel. Utslipp fra buss med Euro 6 motor utgjør 1/3 av NOX utslipp fra nye personbiler.

- Dette er en god start! Vi ønsker å gå foran med kutt i klimagassutslipp, og for fylkeskommunen er det viktig at busser som kjører for oss kjører mest mulig miljøvennlig, sier Olav Skinnes.

Kontrakten trer i kraft 1. juli 2015 og har varighet til 30. juni 2022. Årlig godtgjørelse for vinnende tilbyr 29,2 millioner kroner.

Dagens tilbud Hønefoss – Oslo kjøres på midlertidig kontrakt med Nettbuss Sør AS etter TIMEkspressen linje 4 ble lagt ned våren 2015.


Publisert 18. november 2015, oppdatert 18. november 2015.