Dette er de nye hovedutvalgslederne

Tre kvinner og en mann skal styre de fire hovedutvalgene i Buskerud fylkeskommune de neste fire årene.

Torsdag vedtok fylkestinget nye ledere for de fire hovedutvalgene i Buskerud fylkeskommune.

 • Utdanning: Sissel Urke (V)
 • Samferdsel: Olav Skinnes (Sp)
 • Kultur, idrett og folkehelse: Tonje Kristensen (Ap)
 • Miljø, innovasjon og næring: Hanne Lisa Matt (MDG)

Sissel Urke (49) fra Ål er utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut med arbeidssted ved Ringerike Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, avdeling Ål.

- Jeg gleder meg til å sette meg inn i det mangslugne arbeidet. Jeg har jobbet med ungdom i mange år, og ser fram til å bli kjent med andre som jobber i sektoren slik at vi får til gode læringsløp for alle elever og lærlinger, sier Sissel Urke (V) fra Ål.

Olav Skinnes (58) fra Krødsherad er tidligere ordfører i Krødsherad kommune, et verv han har hatt i 12 år. Skinnes er i tillegg nyvalgt fylkesvaraordfører og blir heltidspolitiker i fylkeskommunen.

- Vi skal sørge for gode fylkesveger i hele Buskerud og gode kollektivløsninger der det bor mye folk. Vi skal kombinere både kollektivløsninger og gode veger, sier Olav Skinnes (Sp) fra Krødsherad.

- Det blir spennende, det er veldig store utfordringer i Buskerud, sier Skinnes.

Tonje Kristensen (28) fra Drammen har tidligere vært leder av AUF i Buskerud. Hun har den forrige perioden sittet i hovedutvalget for utdanningsektoren i fylkeskommunen.

- Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med kultur og idretten, sier Tonje Kristensen (Ap) fra Drammen.

- Det er mye frivillighet i kultur og idrettsfeltet, samt profesjonelle utøvere, så jeg tror det er viktig at vi er med på å sikre deres gode engasjement, fortsetter Kristensen.

Hanne Lisa Matt (36) fra Røyken er internasjonal bedriftsøkonom og økosof. Hun kommer fra stillingen som kontoransvarlig for De Grønnes stortingsgruppe. Matt blir også heltidspolitiker i fylkeskommunen.

- For oss er det miljø som skal gjennomsyre alle politiske områder. Jeg synes det er veldig gøy at vi har et utvalg som heter miljø, innovasjon og næring, da blir det mulig til å se disse tre sammen, sier Hanne Lisa Matt (MDG) fra Røyken.

Medlemmer hovedutvalget for utdanningssektoren:

 1. Sissel Urke (V), leder
 2. Bjørn Tore Ødegården (Ap), nestleder
 3. Monica Myrvold Berg (Ap)
 4. Håkon Knudsen (Ap)
 5. Lena Reitan (SV)
 6. Hans Petter Aasen (Sp)
 7. Dag Øivind Henriksen (H)
 8. Sandra Bruflot (H)
 9. Lise Nygård Lund (H)
 10. Marius Kristiansen (H)
 11. Lavrans Kierulf (Frp)

Medlemmer hovedutvalget for samferdselssektoren:

 1. Olav Skinnes (Sp), leder
 2. Ståle Sørensen (MDG), nestleder
 3. Anne Sandum (Ap)
 4. Shoaib Karim Naeem (Ap)
 5. Helene Bøsei Olsen (Ap)
 6. Gerd Eva Volden (Ap)
 7. Terje Vegard Kopperud (H)
 8. Dag Fjeld Edvardsen (H)
 9. Thorild Helling Bergaplass (H)
 10. Hege Irene Fossum (KrF)
 11. Eilev Bekjorden (Frp)

Medlemmer hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse:

 1. Tonje Kristensen (Ap), leder
 2. Sissel Hovland (Ap), nestleder
 3. Niclas Tokerud (Ap)
 4. Nancy Amundsen (Ap)
 5. Kjell Ålien (Ap)
 6. Pål Terje Rørby (Sp)
 7. Turid Wickstrand Iversen (H)
 8. Stein Ramberg (H)
 9. Anita Skretteberg (H)
 10. Trond Johansen (KrF)
 11. Morgan Langfeldt (Frp)

Medlemmer hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring:

 1. Hanne Lisa Matt (MDG), leder
 2. Anders Wengen (V), nestleder
 3. Steinar Berthelsen (Ap)
 4. Gerd Johnsen (Ap)
 5. Børre Pettersen (Ap)
 6. Viel Jaren Heitmann (Sp)
 7. Egil Ax (H)
 8. Iselin Haugo (H)
 9. Christopher Amundsen Wand (H)
 10. Christina Højer Mørkve (H)
 11. Lavrans Kierulf (Frp)

Publisert 22. oktober 2015, oppdatert 9. november 2015.