Deltagerrekord i Ungdommens Fylkesting i Buskerud

Årsmøtet til Ungdommens Fylkesting i Buskerud satte påmeldingsrekord.

Ungdommens Fylkesting i Buskerud (BUFT) hadde sist helg årsmøte, og i år ble det en solid påmeldingsrekord.

Til sammen var det 44 politisk engasjerte ungdommer fra hele 17 kommuner som brukte helgen på demokratiskole, debattkurs og årsmøte.

Den nyvalgte fylkesordføreren Roger Ryberg var også på besøk, både for å hilse på ungdommene, men kom også med engasjerende innspill.

Ryberg og Ungdommens Fylkesting

Følg Ungdommens Fylkesting på Facebook

Nytt styre og ungdomspanel

Jørgen Wear fra Røyken ble i år valgt til å være styreleder for BUFT det kommende året, etter å ha sittet som nestleder i to perioder. Nestlederjobben blir tatt over av Live Bendiksby fra Modum.

I tillegg ble Mads Vejlgaard Evensen fra Hole valgt inn i styret for å representere Ringeriksregionen.

Valg av nytt ungdomspanel ble også gjennomført og ni ungdommer fra hele fylket, både nye og gamle, er klare for å jobbe frem BUFT sine politiske saker det kommende året.

Nytt politisk kjerneområde for 2016

Gjennom en prosess med mål om å finne Ungdommens Fylkesting sitt nye politiske kjerneområde for det neste året kom en rekke gode innspill frem.

Det kom både konkrete forslag til vedtak, og mindre konkrete ideer, som omfattet alle BUFT sine politiske hovedområder.

Allikevel falt i år valget på skole og utdanning, så i løpet av sluttmånedene av 2015 og ut i 2016 vil ungdommene i BUFT jobbe med å forbedre skolehverdagen for alle ungdommer i Buskerud som er i de fylkeskommunale skolene, og andre arenaer som ikke er tilfredsstillende eller gode nok enda.

Demokratiskole

Lørdag ble brukt til innslaget «demokratiskole», som har blitt en populær del av årsmøtet. Målet med demokratiskolen er å lære opp, forberede og inspirere ungdommen innenfor forskjellige deler av den politiske prosessen.

I år hadde vi besøk av Åse Wilskog Falch og ingebjørg Mæland fra Arbeidsinstituttet i Buskerud, Heidi Biseth fra HIBUV, Anders Wengen (V), fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), og Bernt Torp.

Representantene fr AI holdt et viktig foredrag om aktiv lytting. Her fikk ungdommene innføring i hva det vil si å være en god lytter, samt hvordan mennesker er med på å skape identiteter sammen.

Ungdommens Fylkesting fikk også en innføring i bruken av responskort, som er et fint verktøy for å fremheve hverandres sterke sider, noe som ble flittig brukt under hele resten av årsmøtet.

Heidi Biseth fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold gav en solid innføring i demokrati i praksis, med gode eksempler fra både før og nåtid. Her fikk alle prøve ut sine tanker om demokrati opp mot en person som tydelig var godt belært innenfor evnet sitt. Heidi og ungdommene greide sammen å definere hva demokrati betyr for oss, og ble enige om at demokratiet er noe vi ønsker å fortsette med.

Anders Wengen og Roger Ryberg holdt to innholdsrike foredrag om BFK og hvordan fylket arbeider i praksis. De to foredragene brøt ned en rekke fordommer om hvordan fylket arbeider, og inspirerte garantert en andel av det som kommer til å være administrasjonen på fylkeshuset om 20 år.

Den siste hendelsen på programmet var debatt- og talekurs med Bern Torp. På en særegen måte fikk Ungdommens Fylkesting lære om hvordan man på best måte kan snakke for et publikum, og skape engasjement for å få gjennomslag for våre politiske saker.

Ungdommene jobbet sammen i grupper med å skrive egne innlegg, for å så holde de foran en kompetent dommer. Med konstruktiv respons fra Bernt Torp og de andre ungdommene i BUFT fikk de som ønsket finpusset på debatt teknikkene sine, og vil uten tvil høres godt i fylkesalen det kommende året.


Publisert 26. oktober 2015, oppdatert 29. oktober 2015.